Landbouwbeleid

De landen van de Europese Unie (EU) maken samen een Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De EU-landen mogen hun eigen landbouwbeleid bepalen, binnen de grenzen van het GLB. Het GLB heeft 2 onderdelen: landbouwsubsidies en subsidies voor plattelandsontwikkeling.

Doelen voor duurzame landbouw

De landbouw moet in de komende jaren duurzamer worden. Bij duurzame landbouw raakt bijvoorbeeld de voorraad grondstoffen niet op. Ook houdt duurzame landbouw rekening met klimaatverandering en zorgt voor behoud van biodiversiteit. Doelen hiervoor zijn: 

  • verhoging van duurzame landbouwproductie;
  • landbouw klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering;
  • verminderen van uitstoot van broeikasgassen.​​​​​​

Lees meer over de overgang naar duurzame landbouw op deze website.​​​​

Satellietdata voor duurzame en efficiënte productie boeren

Om de duurzame doelen te bereiken investeert de Rijksoverheid onder meer in satellietdata voor precisielandbouw. De data geven informatie over onder meer de bodem, de atmosfeer en de ontwikkeling van gewassen. Op die manier kunnen boeren duurzamer en efficiënter produceren. De data zijn beschikbaar via de website Satellietdataportaal.nl.

Bodemkaart voor precisielandbouw

Boeren kunnen op de Bodemkaart van Nederland gedetailleerde informatie zien over de Nederlandse bodem. Zij kunnen de informatie gebruiken voor gerichte bodemverbetering. Of bij de keuze voor gewassen die passen bij de aard van de grond.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2014 – 2022

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) loopt van 2014 tot 2020 en is verlengd tot en met 2022. In deze periode ligt de nadruk op aanmoedigen van duurzame landbouw en nieuwe landbouwtechnieken. In 2023 wordt het nieuwe GLB van kracht. Nederland wil zich minder richten op inkomensondersteuning van boeren en meer op het aanmoedigen van duurzaamheid en innovatie. Dit wordt voorbereid in het GLB-Nationaal Strategisch Plan. Ook wil het kabinet een eenvoudiger Europees beleid en minder regeldruk voor boeren.

Meer informatie:

Gevolgen nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid

Bedrijven en burgers kunnen op de website Toekomst GLB meepraten en meedenken over het toekomstige landbouwbeleid.

Bescherming streekproducten en traditionele landbouwproducten

Agrarische bedrijven kunnen hun streekproducten en traditioneel bereide producten Europees laten erkennen en registreren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunen hen hierbij. Er zijn 3 manieren om producten te beschermen tegen misbruik en namaak.