Landbouwakkoord
Beeld: ©Martijn Beekman

Sterke en duurzame landbouwsector in 2040

De overheid streeft naar een sterke en duurzame landbouwsector in 2040. Voor boeren die willen verduurzamen, maakt het kabinet de komende 2 jaar € 222,6 miljoen vrij.

Overgang naar duurzame landbouw

De opgave voor de landbouwsector is groot. Er moet veel gebeuren om de sector klaar te maken voor de toekomst en om snel minder stikstof uit te stoten. Zo moeten veel agrarische ondernemers versneld overgaan op kringlooplandbouw. Het kabinet wil hen daarbij ondersteunen en maakt hiervoor in 2023 en 2024 € 222,6 miljoen vrij. Dit geld is bijvoorbeeld voor omschakeling naar biologische of natuurinclusieve landbouw, onafhankelijk advies of innovaties op het boerenerf. 

Onderhandelingen over Landbouwakkoord beëindigd

De afgelopen maanden heeft minister Adema (LNV) onderhandeld met boerenorganisaties, ketenpartijen, natuur- en milieuorganisaties en provincies om te komen tot een Landbouwakkoord. Doel van het Landbouwakkoord was om te laten zien hoe de landbouwsector er in 2040 uit moet zien. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Maar ook op een manier die ervoor zorgt dat Nederland in 2040 een economisch gezonde en internationaal toonaangevende landbouwsector heeft. Op 21 juni 2023 zijn de onderhandelingen over het Landbouwakkoord beëindigd. Via het webarchief vindt u alle documenten en berichten over het Landbouwakkoord

Documenten