Landelijk gebied: aanpak stikstof, natuur, water en klimaat

Werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied

De Nederlandse natuur is er slecht aan toe. Steeds meer soorten planten en dieren verdwijnen en de waterkwaliteit gaat achteruit. Ook de gevolgen van klimaatverandering zijn zichtbaar. Om Nederland ook in de toekomst gezond en leefbaar te houden, is er een omslag nodig op het gebied van natuur, water, bodem, stikstof en klimaat.

De opgave is groot, maar Nederland heeft veel kennis en ervaring met opgaven rondom de inrichting van het land. Daarnaast biedt deze omslag kansen en mogelijkheden voor een duurzaam, toekomstbestendig en gezond landelijk gebied.  

Daarom werkt het kabinet aan een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Onderdeel hiervan is een gebiedsgerichte aanpak. Provincies werken hierbij samen met het Rijk en gebiedspartners aan de doelen voor klimaat, water, stikstof en natuur. Om deze doelen te halen, is ook een omslag naar meer duurzame landbouw nodig. Voor deze aanpak van het landelijk gebied maakt het kabinet € 24,3 miljard vrij.

Samenvatting: Ook in de toekomst willen we in een veilig land wonen, werken en voedsel produceren. De basis daarvoor zijn een gezonde bodem, rijke natuur en goed en voldoende water. Dit zijn allang geen vanzelfsprekendheden meer. Het is daarom noodzakelijk dat we op een heel andere manier leren omgaan met de ruimte en natuur in ons land, zeker nu het klimaat steeds grilliger wordt.

Voice-over tekst:
Het platteland, de dorpen, en de steden.
Elk gebied in Nederland heeft unieke eigenschappen.
En waar je ook woont of werkt, overal willen we kunnen rekenen op schoon water, schone lucht en een gezonde bodem.
Dat gaat niet vanzelf en is steeds minder vanzelfsprekend.
We zijn een klein land met veel inwoners, bedrijvigheid, industrie en landbouw bodem, water en natuur staan onder druk en we ervaren langere periodes met droogte, hitte en wateroverlast.
Dat heeft gevolgen voor onze voedselproductie, werkgelegenheid en gezondheid.
We merken het in heel Nederland ook al verschillen de problemen per gebied.
We kunnen de balans terugbrengen als we nu in actie komen.
En voor ieder uniek gebied bepalen hoe we het beste de bodem, natuur en waterkwaliteit kunnen herstellen.
Hierbij zullen we soms lastige keuzes moeten maken om alle activiteiten te laten passen in een gebied.
Daarom gaat de overheid met lokale experts, bewoners, ondernemers en organisaties in kaart brengen wat ons te doen staat.
Samen maken zij plannen die passen bij de eigenschappen, kenmerken en inwoners van een gebied.
Want de situatie in de kustgebieden is anders dan op de Veluwe.
Samen herstellen we de natuur en maken we de bodem weer gezond.
We verbeteren de waterkwaliteit en verminderen de uitstoot van stikstof en broeikasgassen.
Zo zorgen we dat elk uniek gebied in Nederland gezonder, aantrekkelijker en veiliger wordt en blijft.
Wil je meer weten over de aanpak?
Ga naar onslevendlandschap.nl

Tekst in beeld:
Wil je meer weten over de aanpak?
Ga naar onslevendlandschap.nl