Landelijk gebied: aanpak stikstof, natuur, water en klimaat

Werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied

De Nederlandse natuur is er slecht aan toe. Steeds meer soorten planten en dieren verdwijnen en de waterkwaliteit gaat achteruit. Ook de gevolgen van klimaatverandering zijn zichtbaar. Om Nederland ook in de toekomst gezond en leefbaar te houden, is er een omslag nodig op het gebied van natuur, water, bodem, stikstof en klimaat.

De opgave is groot, maar Nederland heeft veel kennis en ervaring met opgaven rondom de inrichting van het land. Daarnaast biedt deze omslag kansen en mogelijkheden voor een duurzaam, toekomstbestendig en gezond landelijk gebied.  

Daarom werkt het kabinet aan een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Onderdeel hiervan is een gebiedsgerichte aanpak. Provincies werken hierbij samen met het Rijk en gebiedspartners aan de doelen voor klimaat, water, stikstof en natuur. Om deze doelen te halen, is ook een omslag naar meer duurzame landbouw nodig. Voor deze aanpak van het landelijk gebied maakt het kabinet € 24,3 miljard vrij.