Kennis en innovatie voor klimaatadaptatie in de landbouw

In deze brochure vinden ondernemers in de landbouw en tuinbouw, overheden en andere betrokken partijen een overzicht van de inzet en geboekte resultaten op kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie voor een klimaatrobuuste agro-sector. Ook worden belangrijke kennisvragen en kennisprojecten voor de komende jaren toegelicht.

Kennis en innovatie voor klimaatadaptatie in de landbouw