Goederenvervoer over de weg

De Rijksoverheid wil de (inter)nationale concurrentiepositie van de Nederlandse wegtransportsector versterken. Daarom moeten de economisch belangrijke gebieden, steden en havens goed bereikbaar zijn over de weg.

Goederenvervoer minder vaak in de file

Met het programma Beter Benutten willen Rijksoverheid, regio's en bedrijfsleven de files op de drukste wegen verminderen. Bijvoorbeeld door:

  • verbetering van bestaande wegen;
  • bedrijven te stimuleren buiten de spits goederen te vervoeren;
  • bedrijven te stimuleren meer goederen over water te vervoeren.

Meer informatie staat op de website Platform Beter Benutten.

Goederenvervoer binnen Europese Unie

Een andere manier om de concurrentiepositie van het Nederlandse wegtransport te versterken is cabotagevervoer. Dit houdt in dat vervoerbedrijven in andere lidstaten van de Europese Unie (EU) binnenlandse goederen mogen vervoeren. Zo mogen vervoerders na een internationale rit binnen 7 dagen maximaal 3 ritten rijden in de andere lidstaat. Dit staat in EG-verordening 1072/2009.

Binnen België, Nederland en Luxemburg gelden voor de vervoerders uit deze 3 landen geen beperkingen voor cabotage.

Vrachtverkeer in binnensteden

Snel en op tijd goederen leveren aan winkels en bedrijven in de binnensteden is belangrijk voor de economie. De Rijksoverheid wil daarom dat gemeenten en bedrijfsleven goede afspraken maken over efficiëntere bevoorrading. Zo geven vrachtwagens minder overlast door op verschillende tijden te bevoorraden. Het liefst na de spits. Ze kunnen ook kleine zendingen bundelen.

Kabinet Rutte III: kilometerheffing voor vrachtverkeer

Het kabinet wil zo snel mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer invoeren. Dit staat in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Het registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat van buurlanden. Zo hebben vrachtauto’s geen extra apparatuur nodig. Het kabinet wil de inkomsten uit deze heffing in overleg met de sector terugsluizen naar de vervoerssector. Dit wil het kabinet doen door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en verlaging van geld voor innovatie en verduurzaming. Lees meer op deze website over de plannen voor de invoering van de vrachtwagenheffing of bekijk de video.