Goederenvervoer over de weg

De Rijksoverheid wil dat de Nederlandse transportsector een sterke internationale concurrentiepositie heeft. Daarom moeten steden, havens en economisch belangrijke gebieden goed bereikbaar zijn. Om ondernemers en werknemers in de sector te beschermen, is het belangrijk dat er duidelijke regels zijn. 

Eenduidige aanpak van regels voor internationaal wegtransport en busvervoer

De Europese Unie neemt maatregelen om de omstandigheden voor internationale chauffeurs, de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Die maatregelen staan in het Europese mobiliteitspakket. De regels uit het mobiliteitspakket gaan op verschillende momenten in.

Regels om de verkeersveiligheid te verbeteren

De Rijksoverheid vindt de verkeersveiligheid en arbeidsomstandigheden van chauffeurs belangrijk. Daarom zijn er onder meer regels voor rij- en rusttijden, de digitale tachograaf en vaardigheden van de chauffeurs.

Rij- en rusttijden

Voor chauffeurs van een vrachtwagen of touringcarbus geldt een maximale rijtijd. Ook moeten zij dagelijkse en wekelijkse rust nemen. Dit verbetert de verkeersveiligheid en de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs. Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (Ilent) staat meer informatie over de regels voor rij- en rusttijden bij wegvervoer.

Digitale tachograaf

Zware vrachtwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen moeten een digitale tachograaf hebben. Die registreert de rij- en rusttijden, de afgelegde afstand en de positie van een voertuig. Binnen de Europese Unie is afgesproken dat uiterlijk 19 augustus 2025 voertuigen een slimme tachograaf versie 2 hebben (SMT2). Die houdt onder meer automatisch de positie van het voertuig bij. 

Vaardigheden chauffeurs

Beroepschauffeurs moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C of D met code 95. Dit is een code die laat zien dat de chauffeur een vrachtwagen of bus kan besturen. Op de website van het CBR staat meer informatie over code 95.

Maximum gewicht en ontheffingen voor goederenvervoer

Regulier goederenvervoer over de weg mag maximaal 50 ton wegen. Zwaarder dan dat brengt schade aan wegdek, bruggen en viaducten. Bovendien is een te zwaar voertuig gevaarlijk in het verkeer. De ILent heeft een aanpak om te zwaar beladen vrachtvoertuigen tegen te gaan. Op de site van de RDW staan enkele ontheffingen voor exceptioneel transport voor goederenvervoer over de weg.

Regels om eerlijke concurrentie in Europa te bevorderen

Ondernemers die  diensten aanbieden over de grens moeten op een eerlijke manier concurreren met andere nationale en internationale ondernemers. Daarom zijn er onder meer regels voor cabotagevervoer en vergunningsverlening voor nieuwe ondernemers.

Cabotagevervoer

Binnen de Europese Unie gelden afspraken over cabotage. Dit is het uitvoeren van nationale ritten door vervoerders uit andere Europese lidstaten. 

  • Na een internationale rit mogen chauffeurs binnen 7 dagen maximaal 3 ritten maken in een ander land.
  • Binnen Nederland, België en Luxemburg gelden geen regels voor cabotage.
  • Vanaf 21 februari 2022 mag een voertuig na de laatst toegestane cabotagerit 4 dagen geen rit meer uitvoeren in hetzelfde land. Dit is de cooling-off-periode.

Vergunning nodig voor startende ondernemers in het goederenvervoer

Startende ondernemers in het goederenvervoer hebben een Eurovergunning nodig. De Eurovergunning: 

  • is verplicht voor in Nederland gevestigde ondernemers. Als zij goederen vervoeren met 1 of meer vrachtwagens met meer dan 500 kilo laadvermogen;
  • is maximaal 5 jaar geldig;
  • kan telkens voor 5 jaar verlengd worden.

Ondernemers moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om een vergunning te krijgen. De voorwaarden voor een Eurovergunning staan op de website van de NIWO. Hier staat ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

CEMT en ritmachtigingen

Voor vervoer van, naar en door landen van buiten de Europese Unie is een zogeheten CEMT-vergunning nodig. Met een CEMT-vergunning kan een bedrijf goederen vervoeren naar 1 van de 44 landen die bij de CEMT zijn aangesloten. Meer informatie over de CEMT-vergunning en het aanvragen ervan staat op de website van de NIWO.

Goederen vervoeren buiten de Europese Unie kan ook met een ritmachtiging. Meer informatie over ritmachtigingen en het aanvragen ervan staat op de website van de NIWO.

Plannen vrachtwagenheffing

Het kabinet werkt aan de voorbereidingen van de invoering van een vrachtwagenheffing in Nederland. Binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens gaan deze heffing betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. 

Automatische nummerbordherkenning voor elektronische tolheffing

De nieuwe Wet implementatie EETS-richtlijn maakt het mogelijk dat er een Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) komt. Verschillende tolgebieden in Europa werken daarbij samen. In Nederland zijn nog geen EETS-tolgebieden, maar in andere Europese landen wel. Op de website van de RDW staat meer informatie over het European Electronic Toll Service-register.

Europees mobiliteitspakket

Het Europese mobiliteitspakket verbetert bestaande regelgeving over het goederen- en personenvervoer en draagt bij aan een veilige, efficiënte en sociaal verantwoordelijke wegvervoersector. Het pakket wordt stap voor stap ingevoerd.

Op het Ondernemersplein van KVK staat meer informatie over het Europees mobiliteitspakket.