Plannen voor invoering vrachtwagenheffing

Het kabinet werkt aan een zo snel mogelijke invoering van een vrachtwagenheffing in Nederland. Nederlandse en buitenlandse vrachtwagenchauffeurs betalen deze heffing voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Het gaat hier om voorgenomen beleid.

Voortgang plannen invoering vrachtwagenheffing

De ministerraad stemde op 26 juni 2020 in met het wetsvoorstel vrachtwagenheffing. Het ligt nu voor advies bij de Raad van State. Na dit advies buigt de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door het parlement (Eerste en Tweede Kamer). De invoering van de vrachtwagenheffing in Nederland wordt niet eerder verwacht dan in 2024.

Bezoek voor meer informatie over vrachtwagenheffing de website vrachtwagenheffing.nl.

Heffing voor vrachtwagens meer dan 3500 kilo

De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kilo. In de vrachtwagen wordt boordapparatuur van een toldienstaanbieder geïnstalleerd. Deze boordapparatuur houdt bij hoeveel kilometer de vrachtwagen heeft afgelegd op wegen waar de heffing geldt.

Toldienstaanbieders gaan de vrachtwagenheffing registeren en innen. Dit doen zij namens de Nederlandse overheid. Met invoering van de vrachtwagenheffing sluit het kabinet aan bij de situatie in andere Europese landen.

Hoe zwaarder de vrachtwagen, hoe hoger de heffing

Het wetsvoorstel voor de vrachtwagenheffing regelt onder meer het volgende:

  • De vrachtwagenheffing gaat gelden voor alle binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kilo.
  • De vrachtwagenheffing geldt straks op bijna alle snelwegen in Nederland en op een aantal regionale en lokale wegen. Zo wordt vrachtverkeer dat een sluiproute neemt voorkomen.
  • De hoogte van de heffing hangt af van milieukenmerken en het gewicht van een vrachtwagen: hoe schoner en lichter, hoe lager de heffing.
  • De inkomsten uit de heffing komen gedeeltelijk weer bij de vervoerssector terecht.

Vrachtverkeer wordt schoner en slimmer georganiseerd

Het kabinet wil dat het vrachtverkeer schoner en slimmer wordt. Daarom gaan de inkomsten deels weer terug naar de vervoerssector. Dat gebeurt dan in de vorm van subsidies en investeringen in de vervoerssector. Verder worden de inkomsten gebruikt om de kosten van het systeem van vrachtwagenheffing te betalen en belastingen te verlagen.

Motorrijtuigenbelasting en afschaffing Eurovignet

Door de invoering van de vrachtwagenheffing gaat de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor vrachtwagens omlaag. En het Eurovignet (ook wel de belasting voor zware motorrijtuigen) wordt afgeschaft. Op wegen waar al tol wordt geheven zoals bij de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel, de Blankenburgverbinding en de ViA15, komt geen vrachtwagenheffing.

Wat kost vrachtwagenheffing

De heffing die in rekening wordt gebracht wordt vastgesteld aan de hand van het aantal geregistreerde kilometers op de wegen van het heffingsnetwerk, vermenigvuldigd met het tarief dat geldt voor het voertuig. Het gemiddelde tarief is 14,9 cent per gereden kilometer (prijspeil 2019). Dit is gekozen om aan te sluiten bij de tarieven in België en Duitsland.

Netto-opbrengst terug naar de vervoerssector

Het geld dat teruggaat naar de vervoerssector wordt gebruikt om de sector duurzamer te maken en het vervoer van goederen efficiënter te maken. Bijvoorbeeld door subsidies te geven op de aanschaf van batterij-elektrische of waterstof-elektrische vrachtwagens en tijdelijk gebruik te maken van bio-brandstof.

Meerjarenprogramma Innovatie en Verduurzaming Vrachtwagenheffing

Het ministerie gaat samen met vertegenwoordigers van de vervoerssector, Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex en Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) een Meerjarenprogramma Innovatie en Verduurzaming Vrachtwagenheffing opstellen. Hierin komen  concrete maatregelen om de vervoerssector schoner en slimmer te maken. Zo draagt de vrachtwagenheffing bij aan een toekomstbestendige Nederlandse vervoerssector.  

Reageren

Heeft u een vraag over het beleidskader, of wilt u een reactie geven? Dat kan via vrachtwagenheffing.nl

Documenten