Plannen voor invoering vrachtwagenheffing

Het kabinet werkt aan de voorbereidingen van de invoering van een vrachtwagenheffing in Nederland. Binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens gaan deze heffing betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Het gaat om voorgenomen beleid.

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer

Op woensdag 15 september heeft minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) het wetsvoorstel voor een vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. Het parlement (Eerste en Tweede Kamer) moet het wetsvoorstel nog goedkeuren. Op dit moment is de formatie van een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord van belang voor de voortgang van de vrachtwagenheffing.

Bezoek voor meer informatie de website van het Programma vrachtwagenheffing.

Heffing voor vrachtwagens meer dan 3500 kilo

De vrachtwagenheffing gaat gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kilo. In de vrachtwagen wordt boordapparatuur van een toldienstaanbieder geïnstalleerd. Deze boordapparatuur houdt bij hoeveel kilometer de vrachtwagen heeft afgelegd op wegen waar de heffing geldt.

Toldienstaanbieders gaan de vrachtwagenheffing registeren en innen. Dit doen zij namens de Nederlandse overheid. Met invoering van de vrachtwagenheffing sluit het kabinet aan bij de situatie in andere Europese landen.

Hoe zwaarder de vrachtwagen, hoe hoger de heffing

Het wetsvoorstel voor de vrachtwagenheffing regelt onder meer het volgende:

  • De vrachtwagenheffing gaat gelden voor alle binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3.500 kilo.
  • Dat vrachtwagens een heffing per gereden kilometer betalen op de snelwegen en een aantal lokale en regionale wegen. De heffing op lokale en regionale wegen is bedoeld om uitwijkend vrachtverkeer tegen te gaan.
  • De hoogte van de heffing hangt af van milieukenmerken en het gewicht van een vrachtwagen: hoe schoner en lichter, hoe lager de heffing.
  • Met een deel van de inkomsten uit de heffing wordt verduurzaming en innovatie van de vervoerssector gestimuleerd. 

Wat kost vrachtwagenheffing

Vrachtwagens gaan een heffing per gereden kilometer betalen op de snelwegen en een aantal lokale en regionale wegen. De heffing kan ongeveer 4 jaar na aanname van het wetsvoorstel door het parlement worden ingevoerd, waarbij het gemiddelde tarief per kilometer ongeveer 15 cent zal bedragen. De Nederlandse vrachtwagenheffing sluit aan bij de systemen van vrachtwagenheffing in Duitsland en België. Op wegen waar tol wordt geheven, zoals bij de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel, de Blankenburgverbinding en de ViA15, komt geen vrachtwagenheffing.

Netto-opbrengst terug naar de vervoerssector

Met de invoering van een vrachtwagenheffing verdwijnt in Nederland de belasting zware motorvoertuigen (het Eurovignet) en wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens tot ongeveer het Europese minimum verlaagd. De netto-opbrengst van de heffing gaat naar verduurzaming en innovatie van de transportsector. Deze maatregelen richten zich op elektrisch aangedreven vrachtwagens, het gebruik van hernieuwbare brandstoffen, vermindering van het aantal vervoerskilometers.

Meerjarenprogramma Innovatie en Verduurzaming Vrachtwagenheffing

Het ministerie werkt samen met vertegenwoordigers van de vervoerspartijen evofenedex, Transport & Logistiek Nederland en de stichting VERN aan een Meerjarenprogramma Innovatie en Verduurzaming Vrachtwagenheffing. In de werkplannen komen concrete maatregelen om de netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing, de ‘terugsluis’ in te zetten voor verduurzaming en innovatie. De netto-opbrengst van de heffing zal op het moment van invoering naar verwachting ongeveer 250 miljoen euro per jaar bedragen. 

Reageren

Heeft u een vraag over het beleidskader, of wilt u een reactie geven? Dat kan via vrachtwagenheffing.nl

Documenten