Kabinet wil schadefonds voor rampen bij vervoer gevaarlijke stoffen over zee

Nederland heeft een internationaal verdrag goedgekeurd voor een schadefonds voor scheepsongevallen met gevaarlijke stoffen op zee. Dit HNS-verdrag regelt de vergoeding van schade na een ramp met schadelijke stoffen. Maar alleen als de eigenaar van een schip die schade zelf niet kan betalen. Bedrijven die veel gevaarlijke stoffen ontvangen via vervoer over zee, betalen een bijdrage aan het schadefonds.

Status van het wetsvoorstel

Het HNS-verdrag geldt nog niet. Eerst moeten 12 landen het goedkeuren. Het verdrag gaat anderhalf jaar daarna in. Het verdrag gaat gelden in de territoriale wateren van de landen die deelnemen. De Tweede en Eerste Kamer hebben het HNS-verdrag goedgekeurd. Nederland wil eind 2024 samen met België en Duitsland het HNS-verdrag goedkeuren.

Vergoeden schade bij ongevallen met gevaarlijke stoffen op zee

Het HNS-verdrag (Hazardous and Noxious Substances) regelt de vergoeding van schade bij ongevallen met schepen die gevaarlijke of schadelijke stoffen vervoeren. De eigenaar van een schip is verantwoordelijk voor de schade. Als de eigenaar van een schip de schade niet kan betalen, komt de vergoeding uit het schadefonds.

Fonds voor vergoeding schade na ramp met gevaarlijke stoffen

Bedrijven die veel gevaarlijke of schadelijke stoffen ontvangen via vervoer over zee, betalen een bijdrage aan het HNS-fonds. Dit fonds betaalt de schade na een ramp. Tot een maximum van € 310 miljoen.

Het HNS-fonds betaalt vergoedingen voor:

  • letsel of overlijden door gevaarlijke of schadelijke stoffen;
  • opruimen van gevaarlijke of schadelijke stoffen;
  • financiële schade (zoals schade aan visserijgebieden);
  • gevolgen van vervuiling (zoals brand, explosie en schade aan eigendommen).

Melden van ontvangen gevaarlijke stoffen

Nederland kan het verdrag nog niet goedkeuren. Eerst moet duidelijk zijn welke bedrijven in Nederland veel gevaarlijke of schadelijke stoffen ontvangen via vervoer over zee. En ook om hoeveel van deze stoffen het dan gaat.

De overheid heeft een lijst van bedrijven die veel gevaarlijke of schadelijke stoffen ontvangen via vervoer over zee. Die bedrijven moeten een overzicht maken van ontvangen en geïmporteerde stoffen. Het gaat om ladingen met minimaal 15.000 ton aan ontvangen stoffen (vloeibaar of vast). Bedrijven moeten LNG altijd melden, als zij dit ontvangen. Ook bij ladingen onder het minimale gewicht.