Maatregelen voor veilig goederenvervoer over spoor

Het goederenvervoer per spoor is veilig, maar de veiligheid kan altijd beter. Daarom investeert het Rijk in een nieuw systeem voor de beveiliging van het spoor: het European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Spoorgoederenvervoer veiliger maken

De  Rijksoverheid wil de veiligheid van het spoor verbeteren. In de Derde Kadernota Railveiligheid staan de doelen voor een veiliger spoorgoederenvervoer in 2020

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor moet veilig zijn. Daarom heeft de Rijksoverheid met gemeenten, provincies en bedrijfsleven het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen ontwikkeld. Ook heeft het Rijk met vervoerders afspraken gemaakt over het veiliger samenstellen van goederentreinen. Bijvoorbeeld door wagons met brandbare vloeistof niet voor of achter wagons met brandbaar gas te vervoeren.

Voor de zwaarst geclassificeerde gevaarlijke stoffen is ander vervoer dan het spoor ook een optie. De rijksoverheid ondersteunt initiatieven om productie en gebruik van deze stoffen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Of vervoer via buisleidingen aan te moedigen.

Landelijke afspraken veiligheid op rangeerterreinen

Op rangeerterreinen komen veel treinen bij elkaar. En worden de wagons losgekoppeld en nieuwe treinen samengesteld. Om onveilige situaties hierbij te voorkomen, heeft de Rijksoverheid samen met andere partijen een beoordelingssysteem voor rangeerterreinen laten ontwikkelen. Hierbij zijn alle rangeerterreinen ingedeeld in categorieën. Iedere categorie heeft zijn eigen afspraken en veiligheidseisen.

In het project hebben de volgende organisaties samengewerkt:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid;
  • gemeenten;
  • ProRail;
  • Brandweer Nederland;
  • omgevingsdiensten;
  • vervoerders;
  • brancheorganisaties.