Maatregelen tegen transportcriminaliteit

Transportcriminaliteit leidt tot schade voor bedrijven en persoonlijk leed voor chauffeurs. Daarom hebben overheid en transportbedrijven afspraken gemaakt om deze vorm van criminaliteit terug te dringen.

Afspraken terugdringing transportcriminaliteit

Om transportcriminaliteit terug te dringen hebben transportbedrijven en overheid afspraken gemaakt. Deze afspraken over acties en maatregelen staan in het convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector. Zo streven de partijen naar meer veilige parkeerplaatsen. Extra aandacht is er voor vervolging en repressie van criminelen.

De samenwerking heeft al tot positieve resultaten geleid. Toch leidt transportcriminaliteit nog steeds tot een aanzienlijk verlies van winst. De schadepost wordt geschat op ongeveer € 350 miljoen per jaar. Het gevoel van onveiligheid bij chauffeurs groeit ook nog steeds.

Veiligheid op parkeerplaatsen

Op parkeerplaatsen lopen vrachtwagenchauffeurs het risico te worden beroofd. Daarom stimuleert de overheid dat bedrijven en chauffeurs zoveel mogelijk gebruik maken van bewaakte parkeerplaatsen. Daarnaast zorgt de overheid voor voldoende verlichting op de parkeerplaatsen langs de snelwegen.

3 categorieën bewaakte parkeerplaatsen

Veilige parkeerplaatsen zijn te herkennen aan dit verkeersbord:

Zo kan een chauffeur zien waar hij veilig kan pauzeren of overnachten. Ook zijn verladers, vervoerders en verzekeraars er zeker van dat hun lading veilig staat.

Er zijn 3 categorieën bewaakte parkeerplaatsen:

  • Categorie 1: de standaard verzorgingsplaats langs snelwegen met een tankstation, een wegrestaurant en/of een hotel.
  • Categorie 2: met hekken en een slagboom.
  • Categorie 3: parkeerplaatsen met bewaking en toegangscontrole. Op deze plekken staan vrachtwagens met een speciale of kostbare lading.

Melding transportcriminaliteit

De politie wil dat transporteurs en getuigen van transportcriminaliteit aangifte doen. Ook kunnen ze melding doen bij het Loket Transportcriminaliteit. Zo krijgt de politie een goed beeld van criminaliteit in de transportsector.

Beveiliging internationaal goederenvervoer

De EU stimuleert bedrijven in de internationale handel te investeren in beveiliging. Bijvoorbeeld in apparatuur waarmee bedrijven hun voertuigen altijd en overal kunnen volgen. Dit heet tracking en tracing. Die bedrijven kunnen de status van 'geautoriseerde marktdeelnemer' krijgen. Ook wel Authorised Economic Operator (AEO) genoemd. Bedrijven met deze status hoeven minder controles aan de buitengrens te ondergaan.