Goederenvervoer over het spoor

Spoorvervoer is beter voor het milieu dan wegvervoer. Daarom wil de Rijksoverheid het goederenvervoer per spoor stimuleren. Bijvoorbeeld met een subsidieregeling voor het gebruik van het spoor. Ongeveer 80% van de goederentreinen in Nederland gaat naar of komt uit het buitenland. Daarom werkt de Rijksoverheid binnen Europa aan goede internationale spoorverbindingen.

Maatregelen voor meer goederenvervoer per spoor

De Rijksoverheid wil dat meer goederen via het spoor vervoerd worden, omdat spoorvervoer minder vervuilend is dan wegvervoer. Om het spoorvervoer aantrekkelijker te maken, heeft de Rijksoverheid een tijdelijke subsidieregeling ingesteld. Door deze regeling hoeven de vervoerders minder gebruiksvergoeding te betalen voor het gebruik van het spoor. Zij moeten zich dan wel inzetten voor een betere samenwerking. En voor het verminderen van omgevingseffecten. Andere Europese landen hebben al zo’n regeling.

Tegenprestatie van de vervoerders

Als tegenprestatie voor deze regeling moeten de vervoerders slimmer en efficiënter gaan werken. Bedrijven in het goederenvervoer nemen daarvoor bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

  • Zij wisselen gegevens met elkaar uit waardoor het goederenvervoer beter op elkaar aansluit. Bijvoorbeeld gegevens over de lading en over hoe laat treinen aankomen.
  • De spoorvervoerders werken mee aan een praktijkproef om de effecten van trillingen te meten en te zoeken naar maatregelen om trillingen te verminderen. Zodat de mensen die in de buurt van het spoor wonen minder overlast hebben van het spoorvervoer.
  • De spoorvervoerders investeren in moderne apparatuur voor het Europese veiligheidssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS). Hierdoor wordt het spoorvervoer nog veiliger.

Europese afspraken goederenvervoer per spoor

Binnen de Europese Unie (EU) gelden vanaf 16 juni 2019 gezamenlijke Europese regels voor goederenvervoer per spoor. Daardoor mag iedere spoorvervoerder in de hele EU goederen vervoeren. Zo krijgt een locomotief na oplevering 1 keer een grondige test. Het Europese agentschap voor spoorwegen (European Rail Agency, ERA) voert deze testen uit. ERA bekijkt of de locomotief voldoet aan de Europese eisen en aan aanvullende eisen van nationale spoornetwerken.

Europese afspraken over opleidingen voor machinisten

De EU werkt ook aan wederzijdse erkenning van de opleiding en certificaten van machinisten. Zo kent de Europese regelgeving een machinistenvergunning die in de gehele EU geldig is. Treinen kunnen sneller doorrijden als er aan de grens geen andere machinist hoeft te komen. Spoorwegondernemingen moeten er nog wel voor zorgen dat machinisten bevoegd zijn. Bijvoorbeeld  om bepaalde type treinen over bepaalde trajecten te rijden.