Goederenvervoer over het spoor

In Nederland is ongeveer 80% van de goederentreinen internationaal: ze gaan naar of komen uit het buitenland. Daarom werkt de Rijksoverheid binnen Europa aan goede internationale spoorverbindingen.

Europese afspraken goederenvervoer per spoor

Binnen de Europese Unie (EU) gelden Europese regels voor goederenvervoer per spoor. Daardoor hebben vervoerders niet in elk land met andere regels te maken.

Zo krijgt een locomotief na oplevering 1 keer een grondige test. Bekeken wordt of deze voldoet aan de eisen van alle 27 landen van de EU.

Daarnaast werkt de EU aan wederzijdse erkenning van de opleiding en certificering van machinisten. Treinen kunnen sneller doorrijden als er aan de grens geen andere machinist hoeft te komen.

Routes goederenvervoer per spoor

In Nederland rijden goederentreinen zoveel mogelijk over vaste routes. Dit is 1 van de doelen uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Zo'n route is de Betuweroute.

Spoorcorridors in Europa

Binnen Europa bestaat een aantal hoofdroutes (spoorcorridors) voor goederenvervoer over het spoor. De belangrijkste voor Nederland zijn:

  • Rotterdam – Genua
  • Rotterdam – Lyon
  • Rotterdam - Polen/Tsjechië

De EU-lidstaten willen dat goederen over het spoor snel, efficiënt en zonder belemmeringen op hun bestemming aankomen. Daarom werken de lidstaten samen aan de ontwikkeling van de routes. Zo krijgt de spoorverbinding Rotterdam - Genua ERTMS. Het Nederlandse deel is al voorzien van ERTMS.

ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System. ERTMS is een nieuw beveiligingssysteem voor het spoor. Als de verbinding overal dezelfde voorzieningen heeft, kunnen er treinen van 750 meter over rijden.

De corridor Rotterdam – Polen/Tsjechië moet op 10 november 2015 klaar zijn. Dit staat in Verordening (EU) nr. 913/2010 inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer.

Kabinet Rutte III: gebruiksvergoeding spoor gelijk laten opgaan met buitenland

Goederenvervoer over het spoor kan goed helpen om goederenvervoer over de weg minder te laten groeien. Het kabinet wil gebruiksvergoeding van spoorgoederenvervoer in de pas laten lopen met die in buurlanden. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’.