Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissies.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 280 95 90
Faxnummer
(030) 280 95 91
E-mailadres
info@onderwijsgeschillen.nl
Internet
Onderwijsgeschillen
Contact met Onderwijsgeschillen

Bezoekadres

  • Gebouw Woudstede
  • Zwarte Woud 2 2
  • 3524 SJ Utrecht

Postadres

  • Postbus 85191
  • 3508 AD Utrecht

Onderwijsgeschillen

Gebouw Tauro
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 386 16 97
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

E-mail: info@gcbo.nl
Internet: www.gcbo.nl

In de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werken 5 klachtencommissies voor het bijzonder onderwijs samen:

  • de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs;
  • de klachtencommissie voor het het protestants-christelijk onderwijs;
  • de klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs;
  • de klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.

Landelijke klachtencommissie Gereformeerd vrijgemaakt primair en voortgezet onderwijs

Postbus 2133
2800 BG Gouda
Geen telefoonnummer beschikbaar

Landelijke klachtencommissie gereformeerd onderwijs

Postbus 166
8000 AD Zwolle
Telefoon: (038) 423 10 40

Landelijke klachtencommissie Islamitisch onderwijs

Zielhorsterweg 83
3813 ZX Amersfoort
Postbus 28095
3828 ZH Hoogland
Telefoon: (033) 457 10 01
Fax: (033) 433 05 16
E-mail: via het contactformulier op de website
Internet: www.deisbo.nl

Landelijke klachtencommissie reformatorisch onderwijs

p/a Binnendamseweg 7
3381 GA Giessenburg
Telefoon: (0184) 61 15 20

Taakomschrijving klachtencommissies onderwijs

Bij de klachtencommissies voor het onderwijs kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden een klacht indienen over een school. In de schoolgids staat bij welke klachtencommissie de school is aangesloten.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs