Landelijke klachtencommissies in het onderwijs

De klachtencommissies behandelen klachten van ouders, leerlingen en personeelsleden over scholen.

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 280 95 90
E-mailadres
info@onderwijsgeschillen.nl
Internet
Onderwijsgeschillen
Contact met Onderwijsgeschillen
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Bezoekadres

  • Gebouw Woudstede
  • Zwarte Woud 2
  • 3524 SJ Utrecht

Postadres

  • Postbus 85191
  • 3508 AD Utrecht

Contactgegevens Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 394
3440 AJ Woerden

Telefoon: 070 386 16 97

E-mail: info@gcbo.nl
Internet: www.gcbo.nl

In de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werken klachtencommissies voor het bijzonder onderwijs samen:

  • de landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs;
  • de landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs;
  • de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs;
  • de landelijke klachtencommissie voor het reformatorisch onderwijs.

Taakomschrijving klachtencommissies onderwijs

Bij de klachtencommissies voor het onderwijs kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden een klacht indienen over een school. In de schoolgids staat bij welke klachtencommissie de school is aangesloten.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs