Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) geeft adviezen aan regering en parlement voor vermindering van de regeldruk als gevolg van nieuwe wetgeving.

Contactgegevens ATR

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 310 86 66
E-mailadres
info@atr-regeldruk.nl
Internet
Adviescollege toetsing regeldruk
Contact met de ATR

Bezoekadres

  • Rijnstraat 50
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 16228
  • 2500 BE Den Haag

Taakomschrijving ATR

ATR adviseert de regering en Staten-Generaal over vermindering van de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals in onderwijs, zorg, veiligheid en sociale zekerheid. ATR adviseert in een vroege fase van het wetgevingsproces over alle voorgenomen wetten en regelgeving die gevolgen heeft voor de regeldruk. Daarnaast heeft ATR de bevoegdheid om te adviseren over de ontwerpregelgeving voor de besluitvorming in de Ministerraad of door de bewindspersoon.

ATR