Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) geeft adviezen aan regering en parlement voor vermindering van de regeldruk als gevolg van nieuwe wetgeving.

Contactgegevens ATR

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 310 86 66
E-mailadres
info@atr-regeldruk.nl
Internet

Contact met de ATR

Bezoekadres

  • Rijnstraat 50
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 16228
  • 2500 BE Den Haag

Taakomschrijving ATR

ATR is een tijdelijk adviescollege dat is ingesteld tot 1 december 2022. ATR adviseert regering en parlement om de regeldruk voor bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren zo laag mogelijk te maken. ATR adviseert over alle voorgenomen wetten en regelgeving die gevolgen hebben voor de regeldruk.


Daarnaast kan ATR:

  • adviseren over de ontwerpregelgeving voor de besluitvorming in de ministerraad of door een bewindspersoon;
  • een bijdrage leveren aan het verminderen van de regeldruk met adviezen over bestaande wetgeving en regelgeving.

ATR