Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert regering en parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek en technologie.

Contactgegevens AWTI

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 311 09 20
E-mailadres
secretariaat@awti.nl
Internet

Contact met AWTI

Bezoekadres

  • Prins Willem-Alexanderhof 20
  • 2595 BE Den Haag

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert namens het ministerie van OCW alleen nog e-facturen. Het FDC neemt facturen per mail of per post niet langer in behandeling. Deze gaan retour.

Meer informatie is te vinden in de Financiële Bijsluiter en bij de Helpdesk E-factureren.

E-mail voor vragen over betaling of het versturen van een herinnering of aanmaning:  fdc@minszw.nl

Taakomschrijving AWTI

De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie. Denk aan veiligheid, klimaatproblematiek, mobiliteit of volksgezondheid. Met zijn beleidsadviezen draagt de AWTI bij aan de Nederlandse economie en samenleving.

Kaart

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)