Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie.

Contactgegevens AWTI

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 311 09 20
E-mailadres
secretariaat@awti.nl
Internet
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid en Innovatie (AWTI)
Contact met AWTI

Bezoekadres

  • Prins Willem-Alexanderhof 20
  • 2595 BE Den Haag

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert namens het ministerie van OCW alleen e-facturen.

Meer informatie is te vinden in de Financiële Bijsluiter en bij de Helpdesk E-factureren.

E-mail voor vragen over betaling of het versturen van een herinnering of aanmaning:  fdc@minszw.nl

Taakomschrijving AWTI

De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie. Met zijn strategische beleidsadviezen draagt de AWTI bij aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland.  En daarmee aan een toekomstbestendige Nederlandse economie en samenleving.  

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)