Belastingdienst / BelastingTelefoon

De BelastingTelefoon beantwoordt vragen over belastingen en toeslagen.

Contactgegevens Belastingdienst / BelastingTelefoon

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800 - 05 43 (gratis)
Internet
Belastingdienst
Contact met de belastingdienst
Openingstijden
maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Mailen met de Belastingdienst

E-mailen met de Belastingdienst kan alleen onder de volgende voorwaarden.

  • De Belastingdienst stuurt een brief over een bepaalde zaak. Daarin staat een e-mailadres voor contact over deze zaak.
  • De Belastingdienst belt om te vragen of een belastingplichtige via e-mail contact wil hebben over een bepaalde zaak.

Telefoon vanuit het buitenland

Telefoon buitenland: +31 555 385 385 (voor particulieren en bedrijven in het buitenland, die in Nederland belastingplichtig zijn)

Toeslagen

De Belastingdienst zorgt ervoor dat toeslagen terechtkomen bij de mensen die daar recht op hebben. Het gaat daarbij om:

  • zorgtoeslag;
  • huurtoeslag;
  • kinderopvangtoeslag;
  • kindgebonden budget.

Fraude melden

De Belastingdienst neemt meldingen in over fraude met belastingen en toeslagen.

Social media

De Belastingdienst is bereikbaar via X en Facebook.

Bereikbaarheid voor doven en slechthorenden

Doven en slechthorenden kunnen de Belastingdienst bellen met een gebarentolk. Of met iemand die hun geschreven tekst voorleest aan de medewerker van de BelastingTelefoon. Zij kunnen daarvoor bellen met KPN Teletolk.

Taakomschrijving BelastingTelefoon

De BelastingTelefoon beantwoordt vragen over belastingen en toeslagen. En is bereikbaar voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een betalingsregeling. Zowel particulieren als ondernemers kunnen hier terecht. De BelastingTelefoon geeft geen adviezen over de toepassing van belastingregels.