Bureau Energieprojecten

Bureau Energieprojecten coördineert de bestuurlijke besluiten voor energieprojecten binnen de Rijkscoördinatieregeling.

Contactgegevens Bureau Energieprojecten

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 379 89 79
E-mailadres
bureauenergieprojecten@minezk.nl
Internet
Bureau Energieprojecten
Contact met het Bureau Energieprojecten
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Taakomschrijving Bureau Energieprojecten

Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Voorbeelden van projecten zijn de uitbreiding van het landelijke hoogspanningsnet en nieuwe windmolenparken.

Bij grote energieprojecten nemen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk vaak hun eigen besluiten over vergunningen en ontheffingen. Bureau Energieprojecten ondersteunt overheden, initiatiefnemers en omwonenden bij die besluitvorming.

Bureau Energieprojecten is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).