Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV)

Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) voert de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit.

Contactgegevens Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(0348) 48 74 50
E-mailadres
bsv@meursgeluid.nl
Internet
Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV)
Contact met BSV

Bezoekadres

  • Steinhagenseweg 2 d
  • 3446 GP Woerden

Postadres

  • Postbus 97
  • 3440 AB Woerden

Taakomschrijving BSV

BSV voert de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Het gaat om de geluidhinder van wegen, spoorwegen en windturbines.  Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. BSV adviseert, toetst en geeft beschikkingen af. Ook verleent het de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai aan gemeenten en provincies. BSV voert deze taken uit namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV)