Commissie Genetische Modificatie (COGEM)

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) informeert en adviseert de regering over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's).

Contactgegevens Commissie Genetische Modificatie (COGEM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 274 27 77
E-mailadres
info@cogem.net
Internet
Commissie Genetische Modificatie (COGEM)

Bezoekadres

  • Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
  • 3721 MA Bilthoven

Postadres

  • Postbus578
  • 3720 AN Bilthoven

Social media

De COGEM is bereikbaar via Twitter.

Taakomschrijving COGEM

De COGEM:

  • adviseert de regering over de milieurisico's van genetisch gemodificeerde organismen;
  • signaleert over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie.

Kaart

Commissie Genetische Modificatie (COGEM)