Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)

De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) bemiddelt bij klachten over aanbestedingen van overheidsopdrachten en geeft adviezen bij deze klachten.

Contactgegevens Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 379 74 80
E-mailadres
info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Internet
Commissie van Aanbestedingsexperts
Contact met de Commissie van Aanbestedingsexperts

Taakomschrijving CvAE

De CvAE heeft als taak om de kwaliteit van het plaatsen van overheidsopdrachten in Nederland te verbeteren. De CvAE bemiddelt tussen partijen bij klachten in verband met een aanbesteding. De commissie geeft niet- bindende adviezen naar aanleiding van klachten in verband met een aanbesteding. De commissie werkt onafhankelijk en onpartijdig.

De CvAE valt onder het ministerie van Economische Zaken Zaken en Klimaat (EZK).