Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)

De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) bemiddelt bij klachten over aanbestedingen van overheidsopdrachten en geeft adviezen bij deze klachten.

Contactgegevens Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 379 74 80
E-mailadres
info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Internet
Commissie van Aanbestedingsexperts
Contact met de Commissie van Aanbestedingsexperts

Taakomschrijving CvAE

De CvAE bemiddelt bij klachten over aanbestedingen en geeft hierbij advies. Bijvoorbeeld als een ondernemer ontevreden is over hoe de aanbestedende organisatie de regels toepast bij een overheidsopdracht. Of als een aanbestedende dienst ontevreden is over het gedrag van deelnemende ondernemingen. De adviezen van de commissie zijn niet bindend. De CvAE is onafhankelijk en onpartijdig.

De commissie valt onder het ministerie van Economische Zaken Zaken en Klimaat (EZK).