Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP)

Het Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP) behandelt klachten over ongewenst gedrag van Defensiemedewerkers.

Contactgegevens Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP)

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800 - 225 57 33 (optie 4)
E-mailadres
meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl

Postadres

  • Ministerie van Defensie, Centrale Organisatie Integriteit Defensie
  • Postbus90004
  • 3509 AA Utrecht

Telefoon vanuit het buitenland

Telefoon: +31 70 414 33 00

Klachten marechaussee

De Koninklijke Marechaussee neemt klachten in over het gedrag van een medewerker van de marechaussee.

Taakomschrijving CKP

Het CKP neemt klachten in over ongewenst gedrag of andere schendingen van integriteit door Defensiemedewerkers.