Defensie Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP)

Het Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP) behandelt klachten over ongewenst gedrag van Defensiemedewerkers.

Contactgegevens Defensie Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(088) 950 05 00
Internet
Centraal Klachtencoördinatiepunt (CKP)

Postadres

  • Ministerie van Defensie, Centrale Organisatie Integriteit Defensie
  • Postbus 90004
  • 3509 AA Utrecht

Telefoon vanuit het buitenland

Telefoon: +31 88 950 05 00

Klachten marechaussee

De Koninklijke Marechaussee heeft een eigen coördinator voor klachten over het gedrag van een medewerker van de marechaussee.

Taakomschrijving CKP

Het CKP neemt klachten in over ongewenst gedrag of andere schendingen van integriteit door Defensiemedewerkers. De Koninklijke Marechaussee heeft een eigen coördinator voor klachten over medewerkers.