Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de subsidies uit van de ministeries van OCW en VWS.

Contactgegevens DUS-I

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 340 55 66 (Kies het ministerie waarvan u een medewerker wilt spreken)
Internet

Bezoekadres

  • Rijnstraat 50
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 16006
  • 2500 BA Den Haag

E-mail

Voor OCW-subsidies: OCWsubsidies@minvws.nl
Voor VWS-subsidies: VWSsubsidies@minvws.nl

Taakomschrijving DUS-I

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor subsidies. Het gaat om subsidies van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

DUS-I voert subsidies uit op basis van de 'Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS'. Het gaat om subsidies van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). En om specifieke subsidieregelingen zoals het Regionaal Investeringsfonds MBO. Of de Subsidieregeling Palliatieve Terminale zorg.

DUS-I valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VWS.

Kaart

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)