Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de subsidies uit van de ministeries van OCW en VWS.

Contactgegevens DUS-I

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 340 55 66
Internet
DUS-I
Contact met DUS-I
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Bezoekadres

  • Rijnstraat 50
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 16006
  • 2500 BA Den Haag

E-mail

Voor OCW-subsidies: OCWsubsidies@minvws.nl
Voor VWS-subsidies: VWSsubsidies@minvws.nl

Taakomschrijving DUS-I

DUS-I verstrekt subsidies op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het gaat om subsidies van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • het Regionaal Investeringsfonds mbo;
  • subsidies in verband met COVID-19;
  • Stagefonds Zorg;
  • jeugdzorg.

DUS-I valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VWS.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)