Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de subsidies uit van de ministeries van OCW en VWS.

Contactgegevens DUS-I

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 340 55 66 (Kies het ministerie waarvan u een medewerker wilt spreken)
Internet

Contact met DUS-I

Bezoekadres

  • Rijnstraat 50
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 16006
  • 2500 BA Den Haag

E-mail

Voor OCW-subsidies: OCWsubsidies@minvws.nl
Voor VWS-subsidies: VWSsubsidies@minvws.nl

Taakomschrijving DUS-I

DUS-I verstrekt subsidies op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het gaat om subsidies van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast voert het ruim 70 subsidieregelingen uit. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • het Regionaal Investeringsfonds MBO;
  • Bèta-technieknetwerken;
  • Stagefonds Zorg;
  • subsidies voor organisaties voor patiënten en gehandicapten.


DUS-I valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VWS.

Kaart

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)