Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - DUO Servicecentrum Inburgering

Het Servicecentrum Inburgering van DUO organiseert het inburgeringsexamen voor nieuwkomers in Nederland.

Contactgegevens DUO Servicecentrum Inburgering

Contactgegevens

Telefoonnummer
(050) 599 96 00
Internet
Inburgeren.nl
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Postadres

  • Postbus764
  • 9700 AT Groningen

Aanmelden inburgeringsexamen

Aanmelden voor het inburgeringsexamen kan bij het Servicecentrum Inburgering. Aanmelden vanuit het buitenland gaat via het aanmeldingsformulier.

Taakomschrijving DUO Servicecentrum Inburgering

DUO Servicecentrum Inburgering organiseert de inburgeringsexamens voor nieuwkomers in Nederland en neemt deze af.