Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - DUO Servicecentrum Inburgering

Het Servicecentrum Inburgering van DUO organiseert het inburgeringsexamen voor nieuwkomers in Nederland.

Op de website staan de mogelijkheden om contact op te nemen.

Contactgegevens DUO Servicecentrum Inburgering

Contactgegevens

Telefoonnummer
(050) 599 96 00
Internet
Inburgeren.nl
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Postadres

  • Postbus764
  • 9700 AT Groningen

Aanmelden inburgeringsexamen

Bij het Servicecentrum kunt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen. Ook vanuit het buitenland kunt u het inburgeringsexamen aanvragen.

Taakomschrijving DUO Servicecentrum Inburgering

DUO Servicecentrum Inburgering organiseert de inburgeringsexamens voor nieuwkomers in Nederland en neemt deze af.