DUO Register Onderwijsdeelnemers (ROD) voorheen BRON

Het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) bevat leerlinggegevens van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

ContactgegevensRegister Onderwijsdeelnemers (ROD)

Contactgegevens

Internet

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00

Taakomschrijving ROD

ROD bevat leerlinggegevens van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. Via ROD wisselen onderwijsinstellingen gegevens van leerlingen en studenten uit met DUO, zoals inschrijvingen en diplomagegevens. ROD bestaat uit 2 registers: Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR).

ROD was voorheen het Basisregister Onderwijs (BRON).