Eerste Kamer der Staten Generaal

De Eerste Kamer der Staten Generaal is medewetgever en controleur van de regering.

Contactgegevens Eerste Kamer

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 312 92 00
E-mailadres
postbus@eerstekamer.nl
Internet

Contact met de Eerste Kamer

Bezoekadres

  • Binnenhof 22
  • 2513 AA Den Haag

Postadres

  • Postbus 20017
  • 2500 EA Den Haag

Ledenlijst

De ledenlijst bevat de gegevens van de Eerste Kamerleden  voor zover deze gegevens openbaar zijn.

Taakomschrijving Eerste Kamer

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. De Eerste Kamer komt in het wetgevingstraject pas aan bod nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen. De Eerste Kamer controleert vooral de hoofdlijnen van beleid en de onderlinge samenhang van de verschillende regeringsplannen. Daarnaast maakt de Eerste Kamer gebruik van het budgetrecht. Met dit budgetrecht kan de Eerste Kamer begrotingen goedkeuren of afkeuren.

Kaart

Eerste Kamer