Eerste Kamer der Staten Generaal

De Eerste Kamer der Staten Generaal is medewetgever en controleur van de regering.

Contactgegevens Eerste Kamer

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 312 92 00
E-mailadres
postbus@eerstekamer.nl
Internet
Eerste Kamer
Contact met de Eerste Kamer

Bezoekadres

  • Kazernestraat 52
  • 2514 CV Den Haag

Postadres

  • Postbus 20017
  • 2500 EA Den Haag

Ledenlijst

De ledenlijst bevat de gegevens van de Eerste Kamerleden voor zover deze gegevens openbaar zijn.

Taakomschrijving Eerste Kamer

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. De Eerste Kamer toetst de kwaliteit van de wetgeving op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (toetsingscriteria). De Eerste Kamer behandelt een wetsvoorstel nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen.

Eerste Kamer