Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)

De Inspectie van het onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op de kwaliteit van scholen.

Contactgegevens Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)

Contactgegevens

Internet
Inspectie van het Onderwijs
Contact met de Onderwijsinspectie

Bezoekadres

  • Hoofdkantoor
  • St.-Jacobsstraat 200
  • 3511 BT Utrecht

Postadres

  • Postbus 2730
  • 3500 GS Utrecht

Klachten over scholen

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten over scholen en onderwijsinstellingen. Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen deze klacht bij de school zelf indienen.

Vertrouwensinspecteurs

De vertrouwensinpecteurs verzamelen klachten over pesten en geweld op school. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen bij de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie meldingen doen. Het gaat daarbij om klachten over:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven);
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur luistert naar de klacht en adviseert zo nodig. Ook kan de vertrouwensinspecteur adviseren over het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

Telefoon: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid van de vertrouwensinspecteurs: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Contactmogelijkheden Caribisch Nederland 

Vanuit Caribisch Nederland kunt u een e-mail sturen met een terugbelverzoek voor de vertrouwensinspecteur. U kunt uw bericht sturen aan CNvertrouwensinspectie@owinsp.nl. Vermeld in uw e-mail in elk geval uw naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Social media

De Onderwijsinspectie is bereikbaar via Facebook, X en LinkedIn.

Inspectierapporten

Op de site van de Inspectie staan de rapporten van afzonderlijke scholen en instellingen. Ook de toezichtkaders waamee de inspectie scholen beoordeelt, zijn hier te vinden.

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert e-facturen namens het ministerie van OCW. Het FDC neemt facturen per mail of per post niet langer in behandeling. Deze gaan retour.

Meer informatie is te vinden in de Financiële Bijsluiter en bij de Helpdesk E-factureren.

E-mail voor vragen over betaling of het versturen van een herinnering of aanmaning: fdc@minszw.nl.

Taakomschrijving Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en andere onderwijsinstellingen. De inspectie bekijkt of scholen en opleidingen voldoen aan de wetten en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben.

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie)