Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut richt zich op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van organisaties, producten en diensten.

Contactgegevens Keurmerkinstituut

Contactgegevens

Telefoonnummer
(079) 363 70 00
Faxnummer
(079) 363 70 01
Internet
Keurmerkinstituut
Contac met Keurmerkinstituut

Bezoekadres

  • Groeneweg 2 E
  • 2718 AA Zoetermeer

Postadres

  • Postbus 45
  • 2700 AA Zoetermeer

Taakomschrijving Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie die zich richt op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en organisaties.

Het Keurinstituut:

  • doet keuringen, inspecties en onderzoek;
  • geeft trainingen;
  • geeft certificaten, verklaringen en erkenningen uit;
  • geeft ondersteuning bij de opzet en de uitvoering van certificatieregelingen en erkenningsregelingen.

De Rijksoverheid heeft het Keurmerkinstituut aangewezen als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voor:

  • de wettelijk verplichte typekeuring van speeltoestellen en watertoestellen;
  • de wettelijk verplichte certificatie van organisaties die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren.

.

Keurmerkinstituut