Kiwa Register

Het Kiwa Register geeft vergunningen uit voor beroepsvervoer in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en over de weg.

Contactgegevens Kiwa Register

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 998 48 88
Internet
Kiwa Register
Contact met Kiwa
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (telefonisch)

Bezoekadres

  • Sir Winston Churchilllaan 273
  • 2288 EA Rijswijk (ZH)

Postadres

  • Postbus 4
  • 2280 AA Rijswijk

Taakomschrijving Kiwa Register

Kiwa Register verwerkt aanvragen voor vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Kiwa geeft vergunningen en bevoegdheden uit aan personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personenvervoer en vrachtvervoer over de weg. Kiwa voert deze taak uit namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Kiwa Register