Koninklijke Bibliotheek (KB)

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland.

Contactgegevens Koninklijke Bibliotheek (KB)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 314 09 11
Internet
Koninklijke Bibliotheek
Contact met de KB
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Prins Willem-Alexanderhof 5
  • 2595 BE Den Haag

Postadres

  • Postbus 90407
  • 2509 LK Den Haag

Social media

De KB is bereikbaar via Facebook, LinkedIn en X.

Taakomschrijving KB

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland. Hierbij werkt ze samen met andere organisaties op het terrein van erfgoed, wetenschap en met de openbare bibliotheken. Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar.

Daarnaast zet de KB zich samen met de openbare bibliotheken in voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen.

Koninklijke Bibliotheek (KB)