Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee is een militaire politie-eenheid die de veiligheid van de Nederlandse staat bewaakt.

Contactgegevens Koninklijke Marechaussee

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800 - 18 14. Dit is het meldpunt voor bijvoorbeeld aangiftes en klachten.
Internet
Koninklijke Marechaussee
Contact met afdelingen Koninklijke Marechaussee

Bezoekadres

  • Plein/Kalvermarkt-complex
  • Kalvermarkt 32
  • 2511 CB Den Haag

Postadres

  • Postbus90615
  • 2509 LP Den Haag

Telefoonnummer vanuit het buitenland

Telefoon:  + 31 20 603 80 63.

Publieksvoorlichting

Vragen, opmerkingen of suggesties.
Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 70 214 02 14

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.

Persvoorlichting

Telefoon: 088 - 951 11 12 (pers en media) 

Openingstijden: 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Taakomschrijving Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast treedt de marechaussee op als politie voor alle Defensieonderdelen (marine, landmacht, luchtmacht).

Koninklijke Marechaussee (KMar)