De Nederlandse krijgsmacht zet zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid. Bijvoorbeeld door deelname aan internationale missies. Het ministerie van Defensie leidt de krijgsmacht, die bestaat uit de marine, landmacht (het leger), luchtmacht en de marechaussee. De Commandant der Strijdkrachten (CDS) heeft de militaire leiding.

Kabinet Rutte III: investeren in Defensie en goede taakuitoefening Kustwacht

  • Het kabinet wil investeringen in Defensie fors opvoeren. Zo wil het kabinet een Nationaal Fonds Ereschuld oprichten voor militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens hun missie naar het buitenland. Ook wil het kabinet de cybercapaciteit en technologie bij alle krijgsmachtonderdelen uitbreiden.
  • Het kabinet wil dat de Kustwacht goed zijn taak kan uitoefenen. Hiervoor is 10 miljoen euro per jaar beschikbaar. Het Nederlandse deel van het budget voor de Kustwacht gaat over naar het ministerie van Defensie. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.