Krijgsmacht en missies

De Nederlandse krijgsmacht levert een bijdrage aan de internationale rechtsorde. De krijgsmacht zet zich daarom wereldwijd in voor vrede en veiligheid. Maar ook voor stabiliteit. Bijvoorbeeld met de missie in Somalië.

Taak militairen tijdens missies

De Nederlandse militairen helpen tijdens missies verder mee met het wederopbouwen en ontwikkelen van landen. Of in gebieden met spanningen of strijd. Nederland voert zelf geen actieve oorlog, maar heeft een ‘vredesleger’. Zo richt de missie in Zuid-Soedan (UNMISS) zich op:

  • staatsopbouw;
  • economische ontwikkeling en
  • mensenrechten.

Overzicht missies

De Nederlandse krijgsmacht doet mee aan missies in verschillende landen. Het ministerie van Defensie geeft een overzicht van alle lopende en afgelopen missies.