Nederlandse bijdrage aan missies en operaties

Nederland investeert in vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties. Dat doet Nederland door deelname met militairen, politiepersoneel en civiele experts. De Nederlandse inzet richt zich primair op de instabiele regio’s rond Europa. En dan vooral op gebieden waar de Nederlandse veiligheid en belangen in het geding zijn.  

De inzet van de krijgsmacht in missies maakt deel uit van een geïntegreerde aanpak. Om conflicten te voorkomen en duurzaam op te lossen is militaire en politieke inzet nodig. 

Deelname Nederland aan missies

Bekijk het volledige overzicht van missies en operaties waaraan Nederland bijdraagt. Op dit moment neemt Nederland onder meer deel aan de volgende missies: 

 • Irak - strijd tegen ISIS
  Nederland heeft sinds 2014 een bijdrage geleverd aan de strijd tegen ISIS. ISIS werd in het voorjaar van 2019 territoriaal verslagen. Dit houdt in dat ISIS geen controle meer over grondgebied heeft. De dreiging die uitgaat van ISIS is nog niet verdwenen. De voedingsbodem voor gewelddadig extremisme is nog steeds aanwezig. De huidige Nederlandse veiligheidsinzet in Irak richt zich op behoud van de behaalde successen in de strijd tegen ISIS en op versterking van de veiligheid en stabiliteit van Irak.
 • Veiligheidsinzet in de Sahel
  De Nederlandse militaire bijdrage aan de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) is op 1 mei 2019 grotendeels beëindigd. Nederland blijft zich nog wel inzetten voor veiligheid en stabiliteit in de Sahel. De Sahel is een regio in Afrika waar onder meer de landen Mali en Niger in liggen. Nederland doet mee aan missies van de Europese Unie (EU) om het leger en de politie van Mali en Niger verder op te bouwen.

  Ook helpt Nederland met de aanpak van migratie zonder geldige documenten in dit gebied. Nederland helpt daarnaast oorzaken aan te pakken van sociaaleconomische problemen en instabiliteit. Dit doet Nederland via verschillende ontwikkelingsprogramma’s waarin Nederland een duidelijke expertise heeft.
 • Afghanistan - Resolute Support
  Sinds 1 januari 2015 doen Nederlandse militairen mee aan de NAVO-missie Resolute Support. Doel is het verder opbouwen van het veiligheidsapparaat, leger en politie in Afghanistan. En daarmee de Afghaanse regering helpen zelfstandig de veiligheid in Afghanistan te verbeteren. De circa 160 militairen zetten zich in om Afghaanse eenheden te trainen, te helpen en te adviseren (TAA).  Nederland steunt Afghanistan ook op andere manieren. Nederland betaalt bijvoorbeeld trainingen voor juristen en personen die actief zijn in de juridische sector.
 • Litouwen - enhanced Forward Presence (eFP)
  Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Dit is de zogeheten enhanced Forward Presence (eFP). Deze NAVO-aanwezigheid in de Baltische staten en Polen dient als geruststellende maatregel voor deze landen en om Rusland af te schrikken. Nederland levert 270 militairen voor een multinationale battlegroup. 

Civiele missiepool

De civiele missiepool zendt Nederlandse experts uit om bij te dragen aan wederopbouw in conflictgebieden. Vaak gebeurt dit als onderdeel van een vredesmissie.