Nederlandse bijdrage aan missies en operaties

Nederland investeert in vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties. Dat doet Nederland door deelname met militairen, politiepersoneel en civiele experts. De Nederlandse inzet richt zich primair op de instabiele regio’s rond Europa. En dan vooral op gebieden waar de Nederlandse veiligheid en belangen in het geding zijn.  

De inzet van de krijgsmacht in missies maakt deel uit van een geïntegreerde aanpak. Om conflicten te voorkomen en duurzaam op te lossen is militaire en politieke inzet nodig. 

Deelname Nederland aan missies

Op dit moment neemt Nederland onder meer deel aan de volgende missies: 

 • Bosnië en Herzegovina
  De European Force (EUFOR Althea) zet zich in voor de politieke en sociale stabiliteit in Bosnië en Herzegovina. Dit moet de kans op een nieuw (gewapend) conflict verminderen. Nederland draagt bij om de veiligheid te waarborgen en de capaciteit van de strijdkrachten daar te verbeteren. De Nederlandse mariniers maken deel uit van een bataljon van ongeveer 500 militairen uit verschillende landen. Het bataljon kan vanuit Camp Butmir in Sarajevo ingezet worden in heel Bosnië en Herzegovina.
 • Irak - strijd tegen ISIS
  Nederland heeft sinds 2014 een bijdrage geleverd aan de strijd tegen terreurorganisatie ISIS. ISIS werd in het voorjaar van 2019 territoriaal verslagen. Dit houdt in dat ISIS geen controle meer over grondgebied heeft. De dreiging die uitgaat van ISIS is nog niet verdwenen. De voedingsbodem voor gewelddadig extremisme is nog steeds aanwezig. Nederland draagt op dit moment bij aan verschillende missies in Irak. Doel is het versterken van de Iraakse veiligheidssector, zodat het land weerstand kan bieden aan ISIS en andere dreigingen.
 • Litouwen en Roemenië - enhanced Forward Presence 
  Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen, Roemenië en andere NAVO-landen. Deze NAVO-aanwezigheid dient als geruststellende maatregel voor de bondgenoten om buurland Rusland af te schrikken.
 • Mali
  De Verenigde Naties proberen de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen. Dit gebeurde tot december 2023 met de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma). De Europese Unie is in Mali aanwezig met de European Union Traning Mission Mali (EUTM). Nederlandse militairen ondersteunen de EUTM.
 • Straat van Hormuz
  Na meerdere incidenten in de Straat van Hormuz richtten 9 Europese landen in 2020 de missie EMASoH (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz) op. Doel is het verzekeren van vrije doorvaart en het de-escaleren van spanningen. Nederland doet mee aan EMASoH en levert zo een bijdrage aan het versterken van de maritieme veiligheid in de Golfregio.

Civiele missiepool

De civiele missiepool zendt Nederlandse experts uit om bij te dragen aan wederopbouw in conflictgebieden. Vaak gebeurt dit als onderdeel van een vredesmissie.