Nederlandse bijdrage aan missies en operaties

Nederland investeert in vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties. Dat doet Nederland door deelname met militairen, politiepersoneel en civiele experts. De Nederlandse inzet richt zich primair op de instabiele regio’s rond Europa. En dan vooral op gebieden waar de Nederlandse veiligheid en belangen in het geding zijn.  

De inzet van de krijgsmacht in missies maakt deel uit van een geïntegreerde aanpak. Om conflicten te voorkomen en duurzaam op te lossen is militaire en politieke inzet nodig. 

Deelname Nederland aan missies

Bekijk het volledige overzicht van missies en operaties waaraan Nederland bijdraagt. Op dit moment neemt Nederland onder meer deel aan de volgende missies: 

 • Bosnië en Herzegovina
  Om de internationale rechtsorde te bevorderen, ondersteunt Nederland samen met 20 andere landen de missie EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina. Op dit moment gaat het om staffunctionarissen. In 2023 volgen een beveiligingseenheid van mariniers en een inlichtingenteam.
 • Irak - strijd tegen ISIS
  Nederland heeft sinds 2014 een bijdrage geleverd aan de strijd tegen ISIS. ISIS werd in het voorjaar van 2019 territoriaal verslagen. Dit houdt in dat ISIS geen controle meer over grondgebied heeft. De dreiging die uitgaat van ISIS is nog niet verdwenen. De voedingsbodem voor gewelddadig extremisme is nog steeds aanwezig. De huidige Nederlandse veiligheidsinzet in Irak richt zich op behoud van de behaalde successen in de strijd tegen ISIS en op versterking van de veiligheid en stabiliteit van Irak.
 • Litouwen en Roemenië - enhanced Forward Presence 
  Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen, Roemenië en andere NAVO-landen. Deze NAVO-aanwezigheid dient als geruststellende maatregel voor de bondgenoten om buurland Rusland af te schrikken. Nederland levert 390 militairen voor de multinationale battlegroups.
 • Mali (EUTM en Minusma)
  Nederland draagt met maximaal 6 militairen bij aan de EU-trainingsmissie in Mali (EUTM Mali). Die traint Malinese strijdkrachten en adviseert om de zogeheten G5-troepenmacht operationeel te maken. Deze G5 bestaat uit Mali, Burkina Faso, Mauritanië, Niger, Tsjaad. Ook levert Nederland maximaal 15 functionarissen voor de civiele missies van de EU in de Sahel (EUCAP Sahel). Die zijn gericht op versterking van de binnenlandse veiligheidssectoren in Mali en Niger. Voor de VN-missie Minusma draagt Nederland bij met maximaal 10 functionarissen van politie en Koninklijke Marechaussee, en 2 tot 3 militaire stafofficieren.

Civiele missiepool

De civiele missiepool zendt Nederlandse experts uit om bij te dragen aan wederopbouw in conflictgebieden. Vaak gebeurt dit als onderdeel van een vredesmissie.