Artikel 100-brief deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

Brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over het besluit om een Nederlandse bijdrage te leveren aan de strijd tegen ISIS.