Beeld: ©Ministerie van Defensie

Internationale vrede en veiligheid

Video: Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie van het kabinet

Stel: een conflict in het Midden-Oosten, leidt tot een aanslag op Nederlandse toeristen. Politieke spanningen in een ander land, veroorzaken onrust in Nederland. En buitenlandse hackers, leggen de haven van Rotterdam plat. Al deze voorbeelden laten zien: onze veiligheid is meer dan alleen een binnenlandse aangelegenheid. Wat er in de rest van de wereld gebeurt, is minstens zo belangrijk... en kan grote gevolgen hebben. Denk aan burgeroorlogen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, politieke spanningen in de Cariben en het conflict in Oost-Oekraïne. Aan samenwerkingsverbanden die onder druk staan doordat bondgenoten andere keuzes maken. Aan nieuwe, hybride vormen van oorlogsvoering. En aan spanningen in Nederland en de EU die verdeeldheid aanwakkeren in onze samenleving. Al deze ontwikkelingen leiden tot reële veiligheidsrisico's voor ons Koninkrijk. Die we alleen effectief kunnen bestrijden als we over onze eigen landsgrenzen heen kijken. En diplomaten, militairen, politieagenten, ontwikkelingssamenwerking, inlichtingendiensten, justitie en anderen samenwerken om dreigingen tegen te gaan. Deze visie staat centraal in de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie van het kabinet. Een strategie om:

  • onveiligheid te voorkomen;
  • Nederland krachtig te verdedigen; 
  • het fundament voor onze veiligheid verder te versterken.

De Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022. Wereldwijd voor een veilig Nederland.