Nederland draagt bij aan internationale wapenbeheersing

De Rijksoverheid zet in op het versterken van de internationale wapenbeheersing. Onder andere door actief bij te dragen aan internationale wapenbeheersingsverdragen. Het kabinet wil het aantal conventionele wapens (explosieven) in de wereld verminderen en chemische, biologische en nucleaire wapens uitbannen.

Het Nederlandse beleid voor wapenbeheersing heeft 3 hoofddoelen:

  • aanmoedigen en aanjagen van internationale onderhandelingen over ontwapening en het tegengaan van de verspreiding van wapens (non-proliferatie);
  • aanmoedigen en versterken van de internationale rechtsorde;
  • versterken van naleving en handhaving van internationale normen en regels.