Nederland draagt bij aan internationale wapenbeheersing

De Rijksoverheid werkt internationaal actief mee aan internationale verdragen voor wapenbeheersing. Doel is conventionele wapens in de wereld te verminderen en chemische, biologische en kernwapens uit te bannen.

Het Nederlandse beleid voor wapenbeheersing heeft 4 hoofddoelen:

  • aanmoedigen versterken van de internationale rechtsorde;
  • voorkómen van terrorisme met kernwapens;
  • versterken van naleving en handhaving van internationale normen en regelgeving;
  • aanmoedigen aanjagen van internationale onderhandelingen over ontwapening en non-proliferatie.