Nederlandse aanpak mijnen ruimen

Na een oorlog zorgen mijnen en clustermunitie vaak voor onveiligheid voor burgers. Nederland geeft jaarlijks ongeveer € 13,6 miljoen uit om voormalige oorlogsgebieden mijnenvrij te maken.

Onveiligheid en economische schade door mijnen

Naar schatting zitten wereldwijd nog 30 tot 300 miljoen mijnen in de grond. Dit zorgt voor veel persoonlijk en economisch leed. Zo zijn door mijnen grote gebieden onbruikbaar voor bebouwing en landbouw. Hierdoor moeten veel mensen onnodig lang in opvangkampen verblijven. Toegangswegen en leefgebieden mijnenvrij maken draagt bij aan het economisch en sociaal herstel van een land.

Nederlandse bijdrage aan ontmijningsprogramma’s

De Nederlandse overheid geeft per jaar € 13,6 miljoen subsidie aan een aantal ontmijningsprogramma’s. Deze richten zich onder andere op de volgende activiteiten:

  • Risico’s verminderen voor mensen die in de buurt van een mijnenveld wonen.
  • Onderzoek doen naar de plaats en omvang van mijnenvelden, mijnenvelden markeren en opruimen.
  • Hulp geven aan slachtoffers van mijnen en helpen bij hun rehabilitatie en reïntegratie.

Het is niet meer mogelijk subsidie aan te vragen voor ontmijningsprogramma’s.

Ottawaverdrag: mijnen de wereld uit

Landen die Nederlandse subsidie krijgen, moeten het Ottawaverdrag hebben ondertekend, geratificeerd en naleven. Het verdrag verbiedt wereldwijd de productie, handel, opslag en het gebruik van anti-personeelmijnen.

Nederland geeft in bepaalde situaties toch subsidies aan ontmijningsprogramma's in landen die niet aan deze eisen voldoen. Bijvoorbeeld in landen waar een erkend centraal gezag ontbreekt, maar waar een ontmijningsprogramma hard nodig is.