Monitoring Rwandese uitleveringszaken

Op 12 november 2016 zijn twee Rwandese verdachten van genocide uitgeleverd aan Rwanda. Op advies van de rechtbank heeft de toenmalig minister van Veiligheid en Justitie besloten om de procedures in Rwanda te laten monitoren en de monitoringsrapporten openbaar te maken. De monitoringsrapporten worden opgesteld door de International Commission of Jurists (ICJ), een onafhankelijke non gouvernementele organisatie die ook voor het International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (de rechtsopvolger van het Rwanda tribunaal) gerechtelijke procedures monitort.  

Jean Claude I.

Jean Baptiste M.