Nederland draagt bij aan internationale rechtsorde

Ondersteunen van internationaal recht is een vast onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid. Uitgangspunt van dit beleid is dat oorlogsmisdadigers straf moeten krijgen voor hun misdaden. Dit gebeurt onder meer via het Internationaal Strafhof in Den Haag en oorlogstribunalen.

Verdragen basis internationale rechtsorde

Een sterke internationale rechtsorde is nodig voor een rechtvaardige, vreedzame en welvarende wereld. Daarvoor zijn internationale normen nodig. Regeringen in oorlog moeten weten dat ze geen burgers mogen doden. Soldaten moeten weten dat ze geen mensen mogen martelen.

De normen voor de internationale rechtsorde staan in verschillende internationale verdragen:

Oorlogsmisdadigers vervolgen via Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) heeft rechtsmacht over 3 soorten misdrijven waarover. Het gaat om:

  • oorlogsmisdaden: bijvoorbeeld marteling, verkrachting en terechtstelling zonder proces;
  • genocide: uitroeiing van nationale, etnische en religieuze groepen;
  • misdrijven tegen de menselijkheid: misdrijven - zoals moord, deportatie, marteling en verkrachting - die gericht zijn tegen een bepaalde bevolkingsgroep.

Een overzicht van strafrechtelijke onderzoeken van het Internationaal Strafhof staat op de website van het strafhof.

Internationale tribunalen

De Verenigde Naties (VN) stelt internationale tribunalen in om oorlogsmisdadigers te vervolgen.

Er zijn op dit moment 5 tribunalen:

  • JoegoslaviĆ« tribunaal;
  • Internationaal gerechtshof voor Rwanda;
  • Sierra Leone-tribunaal;
  • Cambodja-tribunaal;
  • Speciaal Tribunaal voor Libanon.

De komende jaren verdwijnt een aantal tribunalen. Eventuele herzieningen van vonnissen en allerlei administratieve taken neemt het Internationaal Strafhof dan over. Toekomstige rechtszaken zal het Internationaal Strafhof meestal uitvoeren in plaats van een speciaal tribunaal.

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

Naast de verschillende gerechtshoven huisvest Den Haag de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). De OPCW controleert de naleving van het verbod op chemische wapens en de ontmanteling ervan.