Nederland draagt bij aan internationale rechtsorde

Ondersteunen van internationaal recht is een vast onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid. In artikel 90 van de Nederlandse grondwet staat dat de regering zich actief inzet voor de bevordering van de internationale rechtsorde. 

Verdragen basis internationale rechtsorde

Een sterke internationale rechtsorde is nodig voor een rechtvaardige, vreedzame en welvarende wereld. Daarvoor zijn internationale normen nodig. Regeringen in oorlog moeten weten dat ze geen burgers mogen doden. Soldaten moeten weten dat ze geen mensen mogen martelen.

De normen voor de internationale rechtsorde staan in verschillende internationale verdragen:

Oorlogsmisdadigers vervolgen via Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) heeft rechtsmacht over 3 soorten misdrijven waarover. Het gaat om:

  • oorlogsmisdaden: bijvoorbeeld marteling, verkrachting en terechtstelling zonder proces;
  • genocide: uitroeiing van nationale, etnische en religieuze groepen;
  • misdrijven tegen de menselijkheid: misdrijven - zoals moord, deportatie, marteling en verkrachting - die gericht zijn tegen een bepaalde bevolkingsgroep.

Een overzicht van strafrechtelijke onderzoeken van het Internationaal Strafhof staat op de website van het strafhof.

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

Naast de verschillende gerechtshoven huisvest Den Haag de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). De OPCW controleert de naleving van het verbod op chemische wapens en de ontmanteling ervan.