Nederland draagt bij aan sterkere rechtsstaat in buitenland

Nederland wil dat mensen in vrede en veiligheid kunnen leven. Voor de bestrijding van terrorisme, drugshandel en cybercriminaliteit is samenwerking tussen landen nodig. Dat bevordert de wederzijdse rechtshulp en maakt het gemakkelijker om bijvoorbeeld verdachten uit te leveren. Daarom investeert Nederland in de kwaliteit van de rechtsstaat en instituties in andere landen, bijvoorbeeld in de Westelijke Balkan en Noord-Afrika. 

Internationale misdaad bestrijden

Als justitiële organisaties in verschillende landen samenwerken, is het gemakkelijker om internationale misdaad te bestrijden. Zoals terrorisme, drugshandel, corruptie, cybercriminaliteit, piraterij, oorlogsmisdrijven, mensensmokkel en mensenhandel. Met betrouwbare partners in het buitenland is wederzijdse rechtshulp en politiesamenwerking mogelijk. Dat bevordert ook de uitlevering van verdachten en de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Manieren om rechtsstaat te versterken

Nederland versterkt de kwaliteit van de rechtsstaat en instituties in het buitenland op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door experts in te zetten om:

 • passende wet- en regelgeving te helpen opstellen;
 • de samenwerking binnen de justitiële keten te verbeteren;
 • te helpen bij de bestrijding van internationale criminaliteit, corruptie, terrorisme, cybercriminaliteit en piraterij;
 • de opsporing en de vervolging van internationale misdrijven te bevorderen;
 • illegale migratie te bestrijden;
 • een migratiemanagementsysteem te helpen opbouwen.

Hiermee geeft Nederland invulling aan artikel 90 van de Grondwet. Daarin staat dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert. 

Betrokken organisaties

In Nederland werken diverse organisaties aan het versterken van de rechtsstaat in het buitenland. Zoals:

 • het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • het ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • het ministerie van Defensie;
 • het Openbaar Ministerie;
 • de rechterlijke macht;
 • taakorganisaties, bijvoorbeeld uit de migratie- en strafrechtketen;
 • ngo’s die actief zijn op het gebied van vrede en recht.

Inzet bij civiele missies

Nederland draagt ook bij aan civiele missies op het gebied van veiligheid, rechtsorde en conflictbeheersing in (voormalige) conflictgebieden. Dit zijn bijvoorbeeld missies van de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt hiervoor Nederlandse experts naar het buitenland.

Kaart met lopende projecten

De kaart hierna laat zien aan welke projecten Nederland nu werkt aan een sterkere rechtsstaat in het buitenland. Vragen of eventuele aanvullingen kunt u sturen naar ruleoflawvenj@minjenv.nl.