Overzicht projecten sterkere rechtsstaat in Montenegro

Nederland investeert in de kwaliteit van de rechtsstaat en instituties in andere landen. Nederland heeft in Montenegro verschillende projecten.