Taken van de krijgsmacht

De Nederlandse krijgsmacht valt onder het ministerie van Defensie. De Commandant der Strijdkrachten (CDS) heeft de militaire leiding. De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit de marine, de landmacht (het leger), de luchtmacht en de marechaussee. Deze krijgsmachtdelen hebben elk eigen taken, maar werken ook vaak samen.

Hoofdtaken van de krijgsmacht

De Nederlandse krijgsmacht heeft internationaal 3 hoofdtaken:

  • wereldwijd bijdragen aan vrede, veiligheid en stabiliteit;
  • het Nederlandse grondgebied verdedigen en dat van de NAVO-bondgenoten;
  • en wereldwijd helpen van burgers en civiele autoriteiten zoals lokale bestuurders, plaatselijke politie en (niet-gouvernementele) hulporganisaties. Bijvoorbeeld met rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

Rechtshandhaving, humanitaire hulp geven en het bestrijden van rampen en crises in Nederland zijn nationale taken van het ministerie van Defensie. De Catalogus Nationale Operaties geeft hulpdiensten informatie over de inzet van Defensie.