Taken van de krijgsmacht

De Nederlandse krijgsmacht is er voor de nationale veiligheid, maar treedt ook op in internationale oorlogssituaties en bij rampen. De krijgsmacht wordt ook wel het leger genoemd.

Hoofdtaken van de krijgsmacht

Het Nederlandse leger heeft 3 hoofdtaken:

  • het eigen grondgebied (inclusief het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden) en dat van bondgenoten verdedigen;
  • de internationale rechtsorde en stabiliteit beschermen en bevorderen;
  • de overheid (bijvoorbeeld provincies en gemeenten) ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, nationaal en internationaal.

Op de website van het ministerie van Defensie leest u meer over de taken van Defensie in Nederland.