Uit welke onderdelen bestaat de Nederlandse krijgsmacht?

De Nederlandse krijgsmacht heeft 4 legeronderdelen: de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. Deze legeronderdelen kunnen zelfstandig opereren, maar werken vaak samen.

Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. De marine is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht draagt op de grond bij aan vrijheid, veiligheid en welvaart in Nederland en daarbuiten. De landmacht doet dit met professionele en goed getrainde militairen. Onder alle omstandigheden voeren zij gevechtsoperaties uit, bieden humanitaire hulp of ondersteunen bij rampen.

Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht draagt wereldwijd bij aan vrijheid, veiligheid en welvaart. Hiervoor beschikt het krijgsmachtdeel over hooggekwalificeerd personeel, vliegtuigen, helikopters en andere wapensystemen.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee is een gendarmeriekorps, een politiekorps met militaire status. De medewerkers zijn zowel militair als politieman of -vrouw. De marechaussee is in Nederland en wereldwijd veelzijdig inzetbaar. Bijvoorbeeld op plaatsen van strategisch belang. Van luchthavens tot paleizen in Nederland. Van de buitengrenzen van Europa tot oorlogs- en crisisgebieden. Ook treedt de marechaussee op als politie voor Defensie.

Commandant der Strijdkrachten

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) heeft de militaire leiding over de krijgsmacht. Hij is namens de minister verantwoordelijk voor de militaire operaties van Defensie. De CDS is de hoogste militair binnen Defensie en de belangrijkste militaire adviseur voor de minister.

Beleid en ondersteuning voor krijgsmacht

De Bestuursstaf maakt het Defensiebeleid. Het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT leveren producten, materieel en diensten aan de krijgsmacht.