Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) registreert de meldingen van binnenlandse transporten van afval.

Contactgegevens Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Contactgegevens

Internet
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
Contact met het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Bezoekadres

  • Lange Kleiweg 34
  • 2288 GK Rijswijk

Postadres

  • Postbus 2232
  • 3500 GE Utrecht

Helpdesk LMA

Telefoon: 088 - 797 71 02
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

De Helpdesk LMA beantwoordt vragen over de meldregels en meldgegevens van afvalstoffen.

Taakomschrijving LMA

Het LMA registreert meldingen van binnenlandse transporten van afval. Het gaat om de ontvangsten en afgiftes van de meeste afvalverwerkers en opslaglocaties van afval. Zowel bedrijfsafval en gevaarlijk afval als scheepsafval. Het LMA stelt de gegevens hiervan beschikbaar aan overheden voor handhaving, monitoren van de Circulaire Economie, beleid en vergunningverlening.

Het LMA is een onderdeel van Rijkswaterstaat (RWS).

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)