Een gemiddeld persoon veroorzaakt bijna 5 kilo afval per week. Veel van dit afval is geschikt voor hergebruik. Het kan als grondstof dienen voor nieuwe producten. Dat kan als iedereen het beter scheidt en als het wordt gerecycled. De Rijksoverheid wil de omslag maken naar een circulaire economie. Het Rijk werkt hieraan in het programma Van Afval Naar Grondstof.

Infographic afval bestaat niet