Afval buitenshuis scheiden en recyclen

Steeds meer mensen scheiden en recyclen thuis hun afval. Maar meer dan de helft van het afval op kantoren, winkels en openbare ruimten wordt niet gerecycled. Hier liggen dus nog veel mogelijkheden.

Het gaat om ruim 1 miljoen kantoren, winkels en dienstverleners. Bijvoorbeeld in sectoren als de overheid, onderwijs of vrije tijd en vervoer. Maar ook horeca, handel, zorg en zakelijke dienstverlening. Samen produceren zij 5,3 miljoen ton afval per jaar. Daarvan wordt nu nog maar de helft gerecycled (48% in 2020), dus er valt nog veel te winnen.

Verantwoord omgaan met afval

Goed scheiden en recyclen van afval zorgt ervoor dat materialen beter worden benut. En het zorgt ervoor dat er minder zwerfafval in het milieu komt. Daarom is het belangrijk dat iedereen verstandig omgaat met afval.

Om dat te bereiken neemt de overheid verschillende maatregelen. Die moeten ervoor zorgen dat het voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend is om overal afval te scheiden en te recyclen. Niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook op het werk.

Afval buitenshuis scheiden en recyclen

Voor kantoren, winkels en dienstverleners betekent dit dat ze:

  • duurzamer en minder moeten inkopen;
  • materialen anders moeten gebruiken, zoals herbruikbare koffiemokken in plaats van wegwerpbekers;
  • afval beter moeten scheiden voor recycling. 

Zo dragen deze bedrijven eraan bij dat er zo min mogelijk waardevolle grondstoffen worden verspild of verbrand. Deze bedrijven kunnen voorkomen dat er afval ontstaat, of de hoeveelheid afval verminderen. Dit heet ook wel afvalpreventie. En zorgen voor goede afvalscheiding; dat wil zeggen dat je voorkomt dat afval vervuilt is zodat je het beter kunt recyclen. Denk aan papier dat alleen droog verwerkt kan worden tot kranten. Dit alles is nodig om een circulaire economie te bereiken.

Regels voor scheiden bedrijfsafval

De overheid wil dat in 2025 55% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gerecycled wordt. Daarom moeten bedrijven hun bedrijfsafval zo goed mogelijk scheiden, zodat recycling mogelijk is. Welke afvalstoffen een bedrijf moet scheiden, staat in de vergunning van een gemeente, of provincie. Voor bedrijven zonder vergunning gelden de regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Inzamelen bedrijfsafval

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkoop, afvalscheiding en de inzameling van hun afval. Dit in tegenstelling tot huishoudens; gemeenten moeten huishoudelijk afval inzamelen en verwerken.

Afval scheiden Rijksoverheid

De Rijksoverheid wil zelf het goede voorbeeld geven en haar afval beter scheiden. Dat is sinds 2013 standaard onderdeel van de nieuwe contracten voor afvalinzameling.