Afval buitenshuis scheiden en recyclen

Steeds meer mensen scheiden en recyclen thuis hun afval. Maar meer dan de helft van het afval op kantoren, winkels en openbare ruimten wordt niet gerecycled. Hier liggen dus nog veel mogelijkheden.

Verantwoord omgaan met afval

Goed scheiden en recyclen van afval zorgt ervoor dat materialen beter worden benut. En het zorgt ervoor dat er minder zwerfafval in het milieu komt. Daarom is het belangrijk dat iedereen verstandig omgaat met afval.

Om verantwoord om te gaan met afval, neemt de overheid verschillende maatregelen. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat het voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend is om overal afval te scheiden en te recyclen. Niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook op het werk.

Afval buitenshuis scheiden en recyclen

Voor kantoren, winkels en dienstverleners betekent dit dat ze:

  • duurzamer en minder moeten inkopen;
  • materialen anders moeten gebruiken, zoals herbruikbare koffiemokken in plaats van wegwerpbekers;
  • afval beter moeten scheiden voor recycling. 

Zo dragen deze bedrijven eraan bij dat er zo min mogelijk waardevolle grondstoffen worden verspild of verbrand. Bedrijven kunnen zo voorkomen dat er afval ontstaat, of de hoeveelheid afval verminderen. Dit heet ook wel afvalpreventie. Daarnaast kunnen bedrijven zo zorgen voor goede afvalscheiding. Hiermee kan voorkomen worden dat het afval vervuilt, zodat het beter gerecycled kan worden. Denk aan papier dat alleen droog verwerkt kan worden tot kranten. Dit alles is nodig om een circulaire economie te bereiken.

Regels voor scheiden bedrijfsafval

De overheid wil dat in 2025 55% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gerecycled wordt. Daarom moeten bedrijven hun bedrijfsafval zo goed mogelijk scheiden, zodat recycling mogelijk is. Bedrijven kunnen de Afvalwijzer voor bedrijven op het Ondernemersplein raadplegen om te achterhalen welke afvalstoffen zij moeten scheiden.

Inzamelen bedrijfsafval

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkoop, afvalscheiding en de inzameling van hun afval. Dit in tegenstelling tot huishoudens; voor huishoudelijk afval zijn gemeenten verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken.