Afval buitenshuis scheiden en recyclen

Steeds meer mensen scheiden en recyclen thuis hun afval. Maar meer dan de helft van het afval op kantoren, winkels en openbare ruimten wordt niet gerecycled. Hier liggen dus nog veel mogelijkheden.

Verantwoord omgaan met afval

Goed scheiden en recyclen van afval zorgt ervoor dat materialen beter worden benut. En het zorgt ervoor dat er minder zwerfafval in het milieu komt. Daarom is het belangrijk dat iedereen verstandig omgaat met afval.

Om dat te bereiken neemt de overheid verschillende maatregelen. Die moeten ervoor zorgen dat het voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend is om overal afval te scheiden en te recyclen. Niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook op het werk.

Voorbeelden afval buitenshuis scheiden en recyclen

De overheid  met NS en Prorail een Green Deal gesloten over afvalscheiding door treinreizigers. Met deze Green Deal is een start gemaakt met het afval scheiden op stations en in treinen.

Daarnaast werkt de overheid aan afspraken voor meer deelgebieden. Denk aan afvalscheiding op scholen, sportverenigingen, ziekenhuizen, zwembaden, parken en festivals. Dit gebeurt samen met de betrokken partijen.

Regels voor scheiden bedrijfsafval

De overheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is. Daarom moeten bedrijven hun bedrijfsafval scheiden. Welke afvalstoffen een bedrijf moet scheiden staat in de vergunning van een gemeente of provincie. Voor bedrijven zonder vergunning gelden de regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Inzamelen bedrijfsafval

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Ook moet het bedrijf het afval zelf laten afvoeren.

Afvalscheiding Rijksoverheid

De Rijksoverheid wil zelf het goede voorbeeld geven en haar afval beter scheiden. Dat is sinds 2013 standaard onderdeel van de nieuwe contracten voor afvalinzameling.