Afval buitenshuis scheiden en recyclen

Steeds meer mensen scheiden thuis hun afval, zodat het gerecycled kan worden. Maar meer dan de helft van het afval van bedrijven wordt niet gerecycled. Hier liggen dus nog veel mogelijkheden.

Verantwoord omgaan met afval

Goed afval scheiden en recyclen zorgt ervoor dat materialen beter worden benut. Daarom is het belangrijk dat iedereen verstandig omgaat met afval.

Om verstandig om te gaan met afval, neemt de overheid verschillende maatregelen. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat iedereen makkelijk overal afval kan scheiden en recyclen. Niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook op het werk.

Afval van bedrijven scheiden en recyclen

Bedrijven kunnen bijdragen aan het zo min mogelijk verspillen of verbranden van waardevolle grondstoffen. Voor bedrijven uit de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) betekent dit dat ze:

  • duurzamer en minder moeten inkopen;
  • materialen anders moeten gebruiken, zoals herbruikbare koffiemokken in plaats van wegwerpbekers die per 1 januari 2024 zijn verboden;
  • afval beter moeten scheiden voor recycling. 

Bedrijven kunnen zo voorkomen dat er afval ontstaat, of de hoeveelheid afval verminderen. Dit heet ook wel afvalpreventie.

Daarnaast kunnen bedrijven zorgen voor een goede afvalscheiding. Zo vervuilt het afval niet en kan het dus gerecycled worden. Denk aan papier dat alleen droog verwerkt kan worden tot kranten. Dit alles is nodig om een circulaire economie te bereiken.

Regels voor scheiden bedrijfsafval

De overheid wil dat in 2025 55% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gerecycled wordt. Daarom moeten bedrijven hun bedrijfsafval zo goed mogelijk scheiden, zodat recycling mogelijk is. Bedrijven kunnen de Afvalwijzer voor bedrijven op het Ondernemersplein raadplegen om te achterhalen welke afvalstoffen zij moeten scheiden.

Inzamelen bedrijfsafval

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkoop, afvalscheiding en de inzameling van hun afval. Dit in tegenstelling tot huishoudens; voor huishoudelijk afval zijn gemeenten verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken.