Gevaarlijk afval veilig inzamelen

Sommige afvalstoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Inzamelaar, vervoerders of verwerkers van gevaarlijk afval moeten zich daarom houden aan veiligheidsregels.

Gevaarlijke afvalstoffen

Gevaarlijk afval bevat stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid, gezondheid of milieu. De afvalstoffencode (met omschrijving) geeft aan of een afvalstof gevaarlijk is of niet. De afvalstoffencode voor gevaarlijk afval zijn in de Europese lijst afvalstoffen (Eural) aangegeven met een sterretje.

Gevaarlijk afval verwerken

Verwerkers van gevaarlijk afval moeten zich houden aan bepaalde regels. Zij moeten bijvoorbeeld speciale verpakkingen en etiketten gebruiken. De minimumeisen voor de verwerking van veel afvalstromen (bepaald type afval) staan in de sectorplannen van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP).

Voor afvalstromen waarvoor geen sectorplan is, gelden de regels uit het beleidskader van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP).

Afval vervoeren

Vervoerders van gevaarlijk afval moeten een VIHB-registratie hebben en op de VIHB-lijst staan. VIHB staat voor vervoer, inzamelaar, handelaar en bemiddelaar van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen. De VIHB-lijst geeft een overzicht van alle bedrijven die aan de eisen voldoen.

De regels voor veiligheid tijdens transport vindt u op de website van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.