Huishoudelijk afval scheiden en recyclen

Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020.

75% minder afval in 2020

De overheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is. Daarmee gaat het restafval omlaag van ongeveer 250 kilo per inwoner per jaar in 2014, naar 100 kilo in 2020.

Nu gooit elke Nederlander per week 5 kilo ongescheiden huishoudelijk afval weg. Dit aantal kan omlaag als gemeenten het voor de burger makkelijker maken om afval te scheiden. Zij doen dit door

  • burgers en bedrijven informatie te geven over hoe zij afval moeten scheiden.
  • meer soorten afval op te halen bij mensen thuis. Dit maakt het makkelijker om afval te scheiden.
  • burgers te laten betalen voor het restafval.

Deze ambities staan ook in het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). De Rijksoverheid werkt binnen VANG samen met gemeenten.

Afvalinzameling

De gemeente moet uw huishoudelijk afval inzamelen. Dat is zo vastgelegd in de wet. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe zij dit doet. Zo kunnen gemeenten huis-aan-huis ophalen. Of via een centrale verzamelplaats in de straat.

Gemeenten moeten ook een afvalbrengstation of milieustation hebben, waar mensen hun afval naar toe kunnen brengen. De regels voor afvalinzameling staan in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP).

Betalen voor inzameling en verwerking afval

Elk huishouden betaalt voor de inzameling en verwerking van afval via gemeentelijke afvalstoffenbelasting of reinigingsrecht. De gemeenten kunnen zo de kosten die ze moeten maken verdelen onder hun inwoners.

75% huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval scheiden

Goed scheiden is beter recyclen. Daarom is het belangrijk dat afval in de juiste afvalbak wordt gegooid. Van droog papier kunnen nieuwe kranten worden gemaakt. Maar droog papier dat in aanraking komt met GFT, is niet meer goed te verwerken voor nieuwe producten.

Daarom wil het kabinet dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden is. Dat geldt ook voor vergelijkbaar afval van bijvoorbeeld kantoren en winkels.

Bewust omgaan met afval

Het moet vanzelfsprekend worden voor mensen om op een juiste manier met afval om te gaan. Dit is een manier om het zwerfafval terug te dringen. Afval is grondstof. Mensen hiervan bewust maken is het belangrijkste doel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). In dit programma staan doelstellingen voor afval.

Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval

Om de maatregelen uit het afvalbeleid uit te voeren heeft de overheid samen met gemeenten het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval opgesteld.