Huishoudelijk afval scheiden en recyclen

Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. Ongeveer 60% van al het huishoudelijk afval wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020.

75% minder afval in 2020

De overheid wil dat er in 2020 minder huishoudelijk afval is. En dat 75% van dat afval wordt gescheiden. Daarmee gaat het restafval omlaag van ongeveer 250 kilo per inwoner per jaar in 2014, naar 100 kilo in 2020. 

Nu gooit elke Nederlander per week 4 kilo ongescheiden huishoudelijk afval weg. Dit aantal kan omlaag als gemeenten het voor de burger makkelijker maken om afval te scheiden. Bijvoorbeeld door:

  • burgers en bedrijven informatie te geven over hoe zij afval moeten scheiden.
  • meer soorten afval op te halen bij mensen thuis. Dit maakt het makkelijker om afval te scheiden.
  • burgers die minder restafval hebben, minder te laten betalen.

Deze plannen staan ook in het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval. De Rijksoverheid werkt binnen dit programma samen met gemeenten.

Het moet vanzelfsprekend worden voor mensen om op een goede manier met afval om te gaan. Afval is grondstof. Mensen daar bewust van maken is dan ook een belangrijk doel van het programma Van Afval naar Grondstof. Goed gescheiden afval is beter te recyclen. Daarom is het belangrijk dat afval in de goede afvalbak wordt gegooid. Van droog papier kunnen nieuwe kranten worden gemaakt. Maar droog papier dat in aanraking komt met gft-afval, is niet meer goed te verwerken voor nieuwe producten

Afvalinzameling

De gemeente moet uw huishoudelijk afval inzamelen. Dat staat in de wet. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe zij dit doet. Zo kunnen gemeenten huis-aan-huis ophalen. Of via een centrale verzamelplaats in de straat.

Gemeenten moeten ook een grotere verzamelplaats hebben, waar mensen hun afval naar toe kunnen brengen. Dat zijn de afvalbrengstations of milieustations. De regels voor afvalinzameling staan in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP).

Betalen voor inzameling en verwerking afval

Elk huishouden betaalt voor de inzameling en verwerking van afval via gemeentelijke afvalstoffenheffing of reinigingsrecht. De gemeenten kunnen zo de kosten die ze moeten maken verdelen onder hun inwoners.