Verpakkingen en verpakkingsafval

Het is belangrijk dat bedrijven bij het ontwerp van een verpakking al rekening houden met hergebruik. De overheid stimuleert bedrijven om meer duurzame verpakkingen te ontwikkelen. Dit voorkomt restafval.

Raamovereenkomst Verpakkingen

De overheid heeft afspraken gemaakt met gemeenten en bedrijven en winkels die (een deel van) hun producten verpakt verkopen. De afspraken gaan over:

  • Verduurzaming van verpakkingen

    Dit houdt in dat een bedrijf bij het ontwerp van verpakkingen al rekening houdt met recycling. En het ontstaan van afval probeert te voorkomen.

  • Meer en betere recycling van verpakkingen

De afspraken staan in de Raamovereenkomst Verpakkingen en gaan over de periode 2013-2022.

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Om duurzame verpakkingen te ontwikkelen, is het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) opgericht. In dit kennisinstituut werken betrokken partijen samen aan de ontwikkeling van duurzame verpakkingen.

Inzamelen verpakkingsafval

De gemeente heeft de taak om het verpakkingsafval op te halen. Zij mogen zelf weten hoe ze dit doen. Zo kunnen zij bakken op straat zetten of een speciale afvalzak gebruiken. Bijvoorbeeld voor kunststof verpakkingsafval. Ook kunnen zij sommige verpakkingen achteraf scheiden van de rest van het huishoudelijk afval.

Bijdrage bedrijven aan verwerking verpakkingsafval

Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, moeten aan een aantal verplichtingen voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld hun verpakkingen recyclen. Het Afvalfonds Verpakkingen voldoet namens de bedrijven aan die verplichtingen. Het fonds betaalt bijvoorbeeld gemeenten die de verpakkingen inzamelen. De bedrijven betalen hiervoor een bijdrage. Dit is zo afgesproken in een Raamovereenkomst Verpakkingen over de aanpak van verpakkingen en zwerfafval.

Beloning kleine plastic flesjes

Teveel plastic komt op straat terecht of in zee (plastic soep). Per 1 januari 2016 komt er een beloningssysteem voor kleine petflessen. In meer dan 70 gemeentenĀ  gaan scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties kleine plastic flesjes en eventueel ander verpakkingsmateriaal inzamelen en opruimen. Hun gemeente beloont hen hiervoor. De manier van belonen verschilt per gemeente.

Dit stimuleert consumenten om de kleine flesjes in te leveren. Het gevolg is minder plastic zwerfafval en meer grondstof voor nieuwe producten. Op kleine flesjes komt geen statiegeld.