Verpakkingen en verpakkingsafval

Duurzame verpakkingen en recyclen van afval zorgen ervoor dat materialen beter worden benut. En dat er minder restafval in het milieu komt. Daarom stimuleert de overheid bedrijven om meer duurzame verpakkingen te ontwikkelen. En om verpakkingen te recyclen. 

Bedrijven en winkels verantwoordelijk voor verpakkingen

Bedrijven en winkels die (een deel van) hun producten verpakt verkopen zijn wettelijk verantwoordelijk voor deze verpakkingen. De verplichtingen gaan over:

 • Verduurzaming van verpakkingen

  Dit houdt in dat een bedrijf bij het ontwerp van verpakkingen al rekening houdt met recycling. En het ontstaan van afval probeert te voorkomen.

 • Meer en betere recycling van verpakkingen

Bedrijven moeten in 2021 hergebruiken en recyclen:

 • 71% van alle verpakkingen;
 • 40% van alle kunststof verpakkingen;
 • 86% van alle glazen verpakkingen;
 • 55% van alle houten verpakkingen;
 • 85% van alle papieren en kartonnen verpakkingen;
 • 73% van alle aluminium verpakkingen;
 • 94% van alle stalen verpakkingen.

Inzamelen verpakkingsafval

Gemeenten halen verpakkingsafval op bij hun inwoners. Zij bepalen zelf hoe ze dat doen. De meeste gemeenten kiezen voor gezamenlijke inzameling van Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD). 

Bijdrage bedrijven aan verwerking verpakkingsafval

Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, betalen hiervoor een bijdrage aan het Afvalfonds Verpakkingen. Hieruit worden de kosten voor inzameling en recycling betaald. Ook betalen bedrijven mee aan het opruimen van zwerfafval.

Sinds 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes

Teveel plastic komt op straat terecht of in zee (plasticsoep). Het kabinet wil dit tegengaan. Daarom zit er sinds 1 juli 2021 statiegeld van € 0,15 op plastic flesjes kleiner dan 1 liter. Statiegeld op grotere flessen bestaat al langer.

Statiegeld op blikjes

Vanaf 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Er komt dan een specifieke streepjescode op de blikjes. Het heeft dus geen zin de huidige blikjes op te sparen om later statiegeld te innen. Hiermee wil het kabinet bereiken dat minder blikjes in het milieu terecht komen.