Verpakkingen en verpakkingsafval

Het is belangrijk dat bedrijven bij het ontwerp van een verpakking al rekening houden met hergebruik. De overheid stimuleert bedrijven om meer duurzame verpakkingen te ontwikkelen. En om verpakkingen te recyclen. Dit voorkomt restafval.

Bedrijven en winkels verantwoordelijk voor verpakkingen

Bedrijven en winkels die (een deel van) hun producten verpakt verkopen zijn wettelijk verantwoordelijk voor deze verpakkingen. De verplichtingen gaan over:

  • Verduurzaming van verpakkingen

    Dit houdt in dat een bedrijf bij het ontwerp van verpakkingen al rekening houdt met recycling. En het ontstaan van afval probeert te voorkomen.

  • Meer en betere recycling van verpakkingen

Bedrijven moeten in 2019 recyclen:

  • 70% van alle verpakkingen;
  • 49% van alle kunststof verpakkingen;
  • 90% van alle glazen verpakkingen;
  • 39% van alle houten verpakkingen;
  • 75% van alle papieren en kartonnen verpakkingen;
  • 85% van alle metalen verpakkingen

Inzamelen verpakkingsafval

Gemeenten halen verpakkingsafval op bij hun inwoners. Zij bepalen zelf hoe ze dat doen. De meeste gemeenten kiezen voor gezamenlijke inzameling van Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD). Informeer bij uw gemeente naar de manier van inzamelen.

Bijdrage bedrijven aan verwerking verpakkingsafval

Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, betalen hiervoor een bijdrage. Hieruit worden de kosten voor inzameling en recycling betaald. Ook betalen bedrijven mee aan het opruimen van zwerfafval.

Teveel plastic komt op straat terecht of in zee (plastic soep). Met bedrijven die kleine flesjes verkopen is afgesproken dat in 2020 de hoeveelheid kleine plastic flesjes in het zwerfafval met 70%-90% moet afnemen. Ook moet in 2020 90% van alle kleine plastic flesjes worden gerecycled. Als het niet lukt deze doelen te halen, wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd.