Verpakkingen en verpakkingsafval

Het is belangrijk dat bedrijven bij het ontwerp van een verpakking al rekening houden met hergebruik. De overheid stimuleert bedrijven om meer duurzame verpakkingen te ontwikkelen. En om verpakkingen te recyclen. Dit voorkomt restafval.

Bedrijven en winkels verantwoordelijk voor verpakkingen

Bedrijven en winkels die (een deel van) hun producten verpakt verkopen zijn wettelijk verantwoordelijk voor deze verpakkingen. De verplichtingen gaan over:

  • Verduurzaming van verpakkingen

    Dit houdt in dat een bedrijf bij het ontwerp van verpakkingen al rekening houdt met recycling. En het ontstaan van afval probeert te voorkomen.

  • Meer en betere recycling van verpakkingen

Bedrijven moeten in 2019 recyclen:

  • 70% van alle verpakkingen;
  • 49% van alle kunststof verpakkingen;
  • 90% van alle glazen verpakkingen;
  • 39% van alle houden verpakkingen;
  • 75% van alle papieren en kartonnen verpakkingen;
  • 85% van alle metalen verpakkingen

Inzamelen verpakkingsafval

Gemeenten halen verpakkingsafval op bij hun inwoners. Zij bepalen zelf hoe ze dat doen. De meeste gemeenten kiezen voor gezamenlijke inzameling van Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD). Informeer bij uw gemeente naar de manier van inzamelen.

Bijdrage bedrijven aan verwerking verpakkingsafval

Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, betalen hiervoor een bijdrage. Hieruit worden de kosten voor inzameling en recycling betaald. Ook betalen bedrijven mee aan het opruimen van zwerfafval.

Beloning kleine plastic flesjes

Teveel plastic komt op straat terecht of in zee (plastic soep). Per 1 januari 2016 komt er een beloningssysteem voor kleine petflessen. In meer dan 70 gemeentenĀ  gaan scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties kleine plastic flesjes en eventueel ander verpakkingsmateriaal inzamelen en opruimen. Hun gemeente beloont hen hiervoor. De manier van belonen verschilt per gemeente.

Dit stimuleert consumenten om de kleine flesjes in te leveren. Het gevolg is minder plastic zwerfafval en meer grondstof voor nieuwe producten. Op kleine flesjes komt geen statiegeld.