Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ondersteunt de krijgsmacht met inlichtingen die betrouwbaar en actueel zijn. En de dienst houdt dag en nacht zicht op dreigingen tegen Nederland, de krijgsmacht en bondgenoten.

Contactgegevens Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Contactgegevens

Internet
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
Contact met de MIVD

Bezoekadres

  • Frederikkazerne
  • Van Alkemadelaan 786
  • 2597 BC Den Haag

Postadres

  • Postbus 20701
  • 2500 ES Den Haag

Taakomschrijving MIVD

De MIVD verzamelt, analyseert en verspreidt inlichtingen. De dienst draagt actief bij aan de verhoging van de weerbaarheid en de digitale veiligheid van Nederland en komt waar nodig ook zelf in actie. De MIVD beschermt bijvoorbeeld militaire geheimen en operaties van Defensie, spoort cyberaanvallen op, ontmaskert buitenlandse spionnen, achterhaalt de nieuwste wapenontwerpen, plannen, acties en bedoelingen van tegenstanders en verstoort vijandige operaties. Om de inlichtingen en veiligheidssituatie te bevorderen werkt de MIVD nauw samen met de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD).

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)