Ministerie van Financiën – Directoraat-Generaal Belastingdienst

Het Directoraat-Generaal Belastingdienst legaliseert documenten van de Belastingdienst.

De afdeling Legalisaties van het Directoraat-Generaal Belastingdienst van het ministerie van Financiën legaliseert voor gebruik in het buitenland de handtekening van een ambtenaar van de Belastingdienst die met zijn naam is geplaatst op een origineel document/woonplaatsverklaring van de Belastingdienst. De legalisatie gaat dus uitdrukkelijk niet over de inhoud van dergelijke documenten.

Bij gebruik in het buitenland gaat het om staten die zijn aangesloten bij het Verdrag tot afschaffing van het vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten. Zie het verdrag en de uitvoeringswet.

Aan het legaliseren van documenten/woonplaatsverklaringen zijn bij het Directoraat-Generaal Belastingdienst geen kosten verbonden. U kunt uw documenten en formulieren die u wilt legaliseren naar het volgende postadres sturen:

Ministerie van Financiën DGBD/Legalisaties Kamer SB2.26
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Geef daarbij ook aan naar welk adres de formulieren teruggestuurd moeten worden. Ook documenten die niet in aanmerking komen voor legalisatie, worden geretourneerd. 

De legalisatie door het Directoraat-Generaal Belastingdienst is een tussenstap voor de aanvraag van de legalisatie door de rechtbank. Voor meer informatie over legalisatie door de rechtbank, zie Apostille en legalisatie | Rechtspraak.

Contactgegevens DG Belastingdienst

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 442 80 00
Openingstijden
Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen van maandag t/m donderdag van 9.00 -16.00 uur.