Monitoring Commissie Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie Corporate Governance houdt toezicht op de naleving van de Corporate Governance Code door de Nederlandse beursvennootschappen.

Contactgegevens Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Contactgegevens

E-mailadres
secretariaat@mccg.nl
Internet
Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Contact met de Monitoring Commissie

Postadres

  • p/a Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
  • Postbus 20401
  • 2500 EK Den Haag

Taakomschrijving Monitoring Commissie

De Monitoring Commissie bevordert de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate Governance Code en bewaakt de naleving door beursgenoteerde vennootschappen. De Corporate Governance Code geeft een richtlijn voor de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en aandeelhouders.

De commissie:

  • onderzoekt jaarlijks de naleving van de voorschriften uit de code;
  • stelt zich op de hoogte van internationale ontwikkelingen en gebruiken op het terrein van corporate governance;
  • signaleert gebreken en onduidelijkheden in de code.